Del:
Prosjekter

Nye fjerntog

Flere av dagens fjerntog er mer enn 40 år gamle og nærmer seg slutten av sin levetid. Norske tog planlegger derfor å åpne en konkurranse for å anskaffe nye fjerntog.

Del:

Prosjektets hovedmål er å anskaffe nye fjerntog som skal trafikkere Dovrebanen, Bergensbanen, Sørlandsbanen og Nordlandsbanen. De nye togene skal erstatte dagens fjerntog når de når sin tekniske levealder. De nye togene skal også styrke togtilbudet i tråd med Jernbanedirektoratets estimerte vekst. Det er lagt opp til at togene på Bergensbanen må erstattes først. Fornyelse av nattogtilbudet inngår også i anskaffelsen.

Dilemmaer

I utformingen av kravspesifikasjonen er det noen hovedspørsmål og dilemmaer som må besvares før konkurransen utlyses. Norske tog jobber nå med å finne de beste svarene på disse spørsmålene.

 • Standardisering eller modulbasert tog?
  • Lok og vogn eller motorvognsett?
  • Er lok og vogn egentlig så fleksibelt som det kan høres ut som?
  • Mange fordeler med å ha ett standardtog


 • Fleksibilitet i innredning
  • Hvordan løse ulike behov for ulike operatører, strekninger etc.?
  • Hva trengs av komfort og tilbud?
  • Bistrovogn, familievogn, sykkel - og bagasjevogn, 1. klassevogn, kupeer for arbeid og møter...


 • Kapasitet og toglengde – standard eller ikke?
  • Må ses i sammenheng med hensettingskapasitet, verksteder og plattformer
  • Lengre tog vil utløse investeringer i infrastruktur
  • Begrenser kapasiteten i ett togsett
  • Hva er minste sitteplassbehov per togsett?
  • Like tog på Nordlandsbanen og Bergensbanen med helt ulikt trafikkgrunnlag?
 • Sitteplass eller sovekupé?
  • Hvilke nattogkonsepter skal vi satse på?
  • Hva er behovet for soveplasser/liggestoler etc. i et togsett?
  • Hvem skal evt. betale det plass i sovekupeer reelt koster?


 • Nullutspill eller diesel?
  • Nordlandsbanen blir ikke full-elektrifisert til nye fjerntog skal fases inn
  • Har batteriteknologi kommet langt nok?
  • Norske tog ønsker raskest mulig overgang til nullutslippstog. Trolig krav om at nullutslippsløsninger kan installeres i tråd med teknologiutviklingen

Det planlegges for anskaffelse av nye fjerntog som skal settes i trafikk i perioden 2026-2033. Å kjøpe tog er en omstendelig prosess som tar rundt fem år. Det betyr at vi må komme i gang nå, dersom nye fjerntog skal være på plass i 2026, i henhold til planen.

Tentativ fremdriftsplan

Norske tog jobber nå med å forberede en konkurranse for anskaffelse av nye fjerntog, og utvikle en kravspesifikasjon som best mulig svarer til ulike interessenter og brukeres ønsker og behov ønsker for nye fjerntog.

fremdriftsplan nye fjerntog

2021: Norske tog kunngjør konkurranse om anskaffelse av nye fjerntog

2021/2022 (årsskiftet): Tilbudsfrist

2023: Kontraktsignering

2025: Første tog til testing i Norge

2026: Første tog i trafikk (to tog fases inn per måned)

2026-2033: De nye fjerntogene settes i trafikk