Del:
Prosjekter

Nye fjerntog

Flere av dagens fjerntog er mer enn 40 år gamle og nærmer seg slutten av sin levetid. Norske tog har derfor utlyst en konkurranse for å anskaffe nye fjerntog.

Del:

Prosjektets hovedmål er å anskaffe nye fjerntog som skal trafikkere Dovrebanen, Bergensbanen, Sørlandsbanen og Nordlandsbanen. De nye togene skal erstatte dagens fjerntog når de når sin tekniske levealder, og det er togene som trafikkerer på Bergensbanen som skal erstattes først. I tillegg skal de nye togene også styrke togtilbudet i tråd med Jernbanedirektoratets estimerte vekst.

Det skal kjøpes togmateriell for både elektrifiserte og ikke-elektrifiserte strekninger, og fornyelse av nattogtilbudet inngår også i anskaffelsen. Det er ønskelig at dag- og nattfunksjoner tilbys i samme togsett.

Hovedanskaffelsen vil være 14 lange tog, hvorav 10 er elektriske og 4 er bimodale. I tillegg kommer det en anskaffelse på 3 lange tog, som det ennå ikke er avgjort om skal være elektriske eller bimodale.

Suksessfaktorer

Følgende punkter har blitt definert som suksessfaktorer for anskaffelsen:

Operatøropplevelse

Kapasitet

 • Standardisert tog med høy passasjerkapasitet og effektiv utnyttelse av linjekapasitet
 • Høy ytelse i produksjon, tilstrekkelig akselerasjon for trafikk i høyfrekvens områder
 • Høy sitte- og sovekapasitet

Driftskonsept

 • Standardisert og fleksibelt driftskonsept for å kunne tilpasses til ulike krav
 • Design som enkelt kan tilpasses operatørens spesifikke behov
 • Høy grad av fleksibilitet og modularitet

Passasjeropplevelse

 • Gjennomført og attraktiv passasjeropplevelse for alle oppdrag og konfigurasjoner
 • Lett tilgjengelig, effektiv og gir høy komfort
 • Svært komfortable og velutstyrte sitteplasser beregnet for lange reisetider
 • Svært komfortable og velutstyrte soveplasser og områder beregnet for "nattog"-bruk
 • Innbydende og effektive fasiliteter (lagringsplasser, bistro, toaletter, etc.)

Produktleveranse

Kjøretøyløsning

 • Funksjonalitet og ytelse er «fit for purpose»
 • Velutprøvd og standardisert teknologi med høy robusthet og pålitelighet
 • System og komponenter er utformet med fokus på vedlikehold og lave vedlikeholdskostnader
 • Sikker og energieffektiv drift
 • IT-systemer som bidrar til en informativ og sikker reiseopplevelse

Wayside-løsning

 • Konfigurert for skalerbarhet og høy robusthet
 • Gir høy operativ tilgjengelighet
 • Tilrettelagt for vedlikehold


Bærekraft

 • Ressurser og kompetanse for å kunne gjennomføre prosjektet på en miljøvennlig og sikker måte
 • Lavest mulig miljøfotavtrykk gjennom hele togets levetid, både for de elektrifiserte og de ikke-elektrifiserte strekningene
 • Et produkt for den ikke-elektrifiserte strekningen som er bærekraftig og fremtidsrettet som tillater en oppgradering av drivsystemet i fremtiden

Tentativ fremdriftsplan

2021: Norske tog kunngjør konkurranse om anskaffelse av nye fjerntog

2022 (våren): Tilbudsfrist

2023: Kontraktsignering

2025: Første tog til testing i Norge

2026: Første tog i trafikk (to tog fases inn per måned)

2026-2033: De nye fjerntogene settes i trafikk

Kontaktpersoner

Sille Svenkerud Førner
Sille Svenkerud Førner
Senior prosjektleder
Julian Zeitzmann
Julian Zeitzmann
Prosjektleder