Del:
Aktuelt |

Nye fjerntog på Sørlandsbanen blir uten krenging

De nye fjerntogene på Sørlandsbanen blir uten krengesystem, men vil fortsatt oppfylle kravet om å holde dagens tidstabell

Del:

I mars 2023 inngikk Norske tog kontrakt med Stadler om levering av nye fjerntog, som også skal trafikkere Sørlandsbanen. Det er dagens tre sett med lok og vogn som blir erstattet med nye togsett med dag/natt-variant. I konkurransen ble det stilt krav om tog som skal holde dagens tidtabell på Sørlandsbanen. Det er mulighet for en opsjon for å erstatte togsettene av type 73 som i dag kjøres på Sørlandsbanen. Det er så langt ikke avgjort om denne opsjonen skal løses ut.

Type 73 har et krengesystem som gjør at man kan kjøre raskere på de svingete linjene på Sørlandsbanen. De nye fjerntogene har ikke krengesystem. Det ble ikke stilt spesifikt krav i konkurransen om krengesystem på togene, og det kom heller ikke tilbud på dette. Dette skyldes at togprodusentene i stor grad har gått bort fra å produsere krengetog.

Det nye fjerntoget (N10) har generelt noe høyere akselerasjon enn dagens tog, som vil kompensere for at de ikke kan kjøre like fort som type 73 i svingene. Simuleringer som Stadler gjorde i forbindelse med konkurransen viser at kravet til å holde dagens tidtabell kan oppfylles marginalt, selv om toget på noen deler av Sørlandsbanen vil kjøre litt saktere. Videre optimeringer av toget gjennomføres nå i designprosessen sammen med Stadler før togene skal testes på norske skinner før de settes i trafikk.

Det er dessverre et faktum at krengesystemet på type 73 ikke alltid har fungert. Infrastrukturen på Sørlandsbanen er en utfordring. Den er ensporet, gammel og svingete. Det er dessverre ikke mulig å kompensere for en dårlig infrastruktur med et nytt tog. Hvis toget skal raskere frem på Sørlandsbanen er det nødvendig å oppgradere infrastrukturen.