Aktuelt

26.06.2020

Norske togs langtidsplan for toganskaffelser

Tilstrekkelig mange, standardiserte og tidsriktige tog - det vil Norske tog ha i fremtiden.

28.04.2020

Seks leverandører skal konkurrere om å levere 200 lokaltog

Norske tog AS skal anskaffe 30 nye lokaltog med opsjon på ytterligere 170 tog. Togene skal etter planen leveres i 2023 og skal erstatte dagens lokaltog Type 69 på linje L2 Stabekk - Oslo - Ski. Seks leverandører er nå prekvalifisert for å gå videre i anbudsprosessen.

04.02.2020

Pressemelding: Konkurranse om levering av 200 nye lokaltog er i gang

Norske tog AS har åpnet konkurransen for anskaffelsen av nye lokaltog. Disse togene skal erstatte dagens lokaltog Type 69 på linje L2 Stabekk - Oslo - Ski. Hovedleveransen vil være 30 togsett med opsjoner for kjøp av ytterligere 170 togsett.

19.12.2019

Fjerntogmateriell

Les beslutningsgrunnlaget for restverdisikring av fjerntogmateriell til Trafikkpakke 1, 2 og 3.

09.12.2019

Vy skal drive togtilbudet på Bergensbanen og i Bergen-området

Vy har vunnet konkurransen om å drive togtilbudet i Trafikkpakke 3 Vest.

24.10.2019

Signalfeil til livs

Norske tog foretar et digitalt løft som skal øke kapasiteten, sikkerheten og punktligheten på jernbanen og redusere signalfeil.

02.10.2019

Informasjons-og innspillmøte om nye lokaltog

Torsdag 26. september holdt Norske tog et informasjons – og innspillmøte om nye lokaltog for en rekke ulike interessenter.

27.09.2019

Norske tog varsler kjøp av nye lokaltog

De nye togene skal gi økt kapasitet og høy komfort. Fra 2024 ventes de i drift på strekningen Ski-Oslo-Stabekk.

Last flere