Norske tog eier og forvalter togmateriell for utleie til persontog­­­operatører i Norge

Om oss

Vi leier ut jernbanekjøretøy på like vilkår til operatører av persontog-trafikk i Norge og bistår Jernbanedirektoratet med å utrede materiell-strategi og er ansvarlig for innkjøpsprosessen av nye jernbanekjøretøy.