Norske tog gratulerer Go-Ahead med å ha vunnet konkurransen om Trafikkpakke 1 Sør

Om oss

Vi leier ut jernbanekjøretøy på like vilkår til operatører av persontog-trafikk i Norge og bistår Jernbanedirektoratet med å utrede materiell-strategi og er ansvarlig for innkjøpsprosessen av nye jernbanekjøretøy.