Vi gratulerer SJ Norge som vinner av Trafikkpakke 2 Nord

Om oss

Vi leier ut jernbanekjøretøy på like vilkår til operatører av persontog-trafikk i Norge og bistår Jernbanedirektoratet med å utrede materiell-strategi og er ansvarlig for innkjøpsprosessen av nye jernbanekjøretøy.