Del:
Aktuelt |

Ønsker innspill på nye fjerntog

Norske tog forbereder en av tidenes største anskaffelser: Kjøpet av opp mot 100 nye fjerntog. Nå ber Norske tog om innspill fra markedet og interessegrupper i forbindelse med forberedelsene til kunngjøring av konkurransen.

Del:

-Dette er historisk. For tog-entusiaster som meg og mine kollegaer i Norske tog, er det veldig stort å få muligheten til å jobbe med anskaffelsen av opp mot 100 nye fjerntog, sier Kjell-Arthur Abrahamsen, materielldirektør i Norske Tog.

Prosjektgruppen “Nye fjerntog” i Norske tog jobber nå på spreng med å forberede anskaffelsen av nye fjerntog og fornyelse av nattogtilbudet. De nye fjerntogene skal settes i trafikk i perioden 2026-2033, i hovedsak på strekningene Bergensbanen (Oslo-Bergen), Dovrebanen (Oslo-Trondheim), Nordlandsbanen (Trondheim-Bodø) og Sørlandsbanen (Oslo-Stavanger).

Det er snakk om en investering på opp mot 20-25 milliarder kroner.

-Norske tog inviterer nå alle interessegrupper og potensielle leverandører til en innspillsrunde der vi ønsker innspill til konkurransegrunnlaget og kravspesifikasjon, sier Henriette Torgersen, innkjøpsansvarlig for fjerntoganskaffelsen.

Viktig klimatiltak

Dagens fjerntog begynner å bli gamle. Snittalderen på Norske togs flåte er på over 19 år. Flere av togene er over 40 år.

-Å anskaffe nye tog tar mellom fem-seks år, så det haster med å komme i gang med å bestille nye, sier Torgersen.

Regjeringen har som mål å halvere klimautslippene fra transportsektoren innen 2030. For å nå dette målet, må det bli enda mer attraktivt å velge toget som transportmiddel i fremtiden.

-Nye fjerntog er viktig for å få enda flere til å velge tog fremfor bil og fly når de skal reise. Derfor vil vi ha så mange innspill som mulig på hva vi skal vektlegge når fjerntogene bestilles, sier Abrahamsen.

Nyttig dialog med markedet

Prosjektet har allerede hatt tre runder med leverandørdialog som har bidratt til modning i markedet og gitt prosjektgruppen verdifulle innspill til arbeidet med kravspesifikasjonen. Leverandørmarkedet blir også i denne runden invitert til å gi innspill via en «Request for information» som kunngjøres i TED via Doffin.

Fristen for å komme med innspill er satt til utgangen av juli for potensielle leverandører.

-Denne fristen er satt fordi leverandørene er fra EU og som regel har ferie i august, sier Kine Stousland, assisterende prosjektleder.

Fokus på brukerperspektivet

For interessentgrupper i Norge er fristen mandag 16. august.

-Norske interessentgrupper får et eget informasjonsbrev med lenke til de kunngjorte konkurransedokumentene. Denne gruppen får frist til etter sommerferien, slik at de får reell mulighet til å svare. Men også de må være raske, for vi har knappe frister, sier Torgersen.

Innspillsrunden som Norske tog nå tar initiativ til, er en videreføring av fjerntogseminaret som Norske tog arrangerte i oktober i fjor. På seminaret deltok blant annet alle togoperatørene i Norge, Handikapforbundet, Naturvernforbundet, reiselivsselskaper og representanter for de ansatte i jernbanen.

-Fjerntogseminaret i fjor høst var en utrolig nyttig runde. Vi ønsker flere slike innspill nå som selve konkurransen snart settes i gang, sier Kjell-Arthur Abrahamsen.

For å ivareta hensyn til grupper som ikke er vant til å lese slike konkurransedokumenter, vil prosjektet invitere til et innspillsmøte i august. Prosjektet ønsker at interesseorganisasjonene skal oppleve å bli hørt og forstått. Samtidig er det viktig at de får forståelse for prosjektets rammebetingelser.

Omfattende krav til bærekraft

Når konkurransen lyses ut, vil Norske tog legge ved konkurransegrunnlaget og kravspesifikasjonen for hvilke funksjoner de nye fjerntogene må inneholde.

-Det er alt fra hvor mange seter togsettene skal inneholde, hvor brede de skal være, krav til restaurantvogner, familievogner, til universell utforming slik at det er enkelt for fysiske handikap å bruke togene, og så videre, sier Abrahamsen.

I tillegg vil anbudet inneholde et eget område med en rekke spesifikasjoner knyttet til klimamål langs hele verdikjeden, fra produksjon til ferdigstillelse av togsettene. “-Klimakravene omfatter både effektmål og prosjektmål, det vil si spesifikasjoner til energiforbruk, støyreduksjon, vekt og passasjerkapasitet, fart, dokumentasjon av CO2-utslipp fra produksjonsprosessen, samt evaluering av togene på grad av gjenvinnbarhet ved skroting”, sier han.

Kontraktsinngåelse slutten av 2022

- Det vil også stilles krav i kontrakten om at leverandørene må følge OECDs modell for aktsomhetsvurderinger, slik at eksempelvis menneskerettigheter og lønns- og arbeidsvilkår ivaretas av alle ledd av leverandørkjeden, presiserer Torgersen.

Selve konkurransen vil etter planen bli kunngjort i fjerde kvartal 2021. Deretter blir det kvalifisering, tilbudsinnlevering, evaluering og forhandlinger.

Norske tog vil da etter planen inngå kontrakt i slutten av 2022.

For ytterligere spørsmål, kontakt post@norsketog.no

-------------

Innspillsbrev til interessenter

Kunngjorte dokumenter