Del:
Prosjekter

Nye Lokaltog

Dagens lokaltog, Type 69, er i slutten av sin levetid og Norske tog har derfor åpnet konkurranse for å anskaffe nye lokaltog

Del:

Prosjektets hovedmål er å anskaffe 30 nye lokaltog med høy transportkapasitet som erstatning for Type 69. De skal innfases på linje L2 fra 2024. Kontrakten vil omfatte mulighet for opsjonsutløsning for inntil 170 ekstra togsett.

Nasjonal transportplan 2018-2029 legger til rette for en større satsning på kollektivtransport. Regjeringen vil øke innsatsen for at persontogveksten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Lokaltogtrafikken rundt Oslo dekkes i dag med Type 69, Type 72 og Type 75. Type 69 har passert definert levetid og det er besluttet at denne materielltypen ikke skal oppdateres med nytt signalsystem, ERTMS. Det er planlagt oppstart med ERTMS på linje L2, Stabekk – Ski, fra høsten 2023.

Dagens materiellpark har heller ikke kapasitet til å ta om betydelig etterspørselsvekst. Type 69 mangler også vesentlige funksjoner for å tilfredsstille kravene fra de reisende om passasjerkomfort med tanke på friskluftanlegg, nettdekning og universell utforming.

Togene i primæranskaffelsen skal ha stor transportkapasitet. De skal ha en topphastighet på minimum 160km/t for å kunne operere på oppgradert infrastruktur. Hastighet opp mot 200km/t vil bli premiert i evalueringen. Gode akselerasjons/retardasjons egenskaper sammen med muligheten for korte stasjonsopphold skal vektlegges.

Kontaktperson

Hans Arne Dingtorp

Hans Arne Dingtorp

Prosjektleder

Send e-post