Del:
Prosjekter

Nye Lokaltog

Dagens lokaltog, Type 69, er i slutten av sin levetid og Norske tog har derfor åpnet konkurranse for å anskaffe nye lokaltog.

Del:

Prosjektets hovedmål er å anskaffe 30 nye lokaltog med høy transportkapasitet som erstatning for Type 69. Togene skal etter planen leveres i 2023 og skal innfases på linje L2 Stabekk - Oslo - Ski fra 2024. Kontrakten vil omfatte mulighet for opsjonsutløsning for inntil 170 ekstra togsett.

Nasjonal transportplan 2018-2029 legger til rette for en større satsning på kollektivtransport. Regjeringen vil øke innsatsen for at persontogveksten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Lokaltogtrafikken rundt Oslo dekkes i dag med Type 69, Type 72 og Type 75. Type 69 har passert definert levetid og det er besluttet at denne materielltypen ikke skal oppdateres med nytt signalsystem, ERTMS. Det er planlagt oppstart med ERTMS på linje L2, Stabekk – Ski, fra høsten 2023.

Dagens materiellpark har heller ikke kapasitet til å ta om betydelig etterspørselsvekst. Type 69 mangler også vesentlige funksjoner for å tilfredsstille kravene fra de reisende om passasjerkomfort med tanke på friskluftanlegg, nettdekning og universell utforming.

De nye lokaltogene, Type 77, skal ha stor transportkapasitet, bedre komfort og nettdekning. De skal ha en topphastighet på minimum 160km/t for å kunne operere på oppgradert infrastruktur. Hastighet opp mot 200km/t vil bli premiert i evalueringen.

Togene vil bli maksimalt 110 meter, som er 33 meter lenger enn dagens lokaltog. Med gode ståplasser vil totalkapasiteten i et togsett bli 700-800 passasjerer eller mer, mot dagens ca. 570 stå – og sitteplasser. Andre kriterier som vil bli vektlagt i konkurransen, i tillegg til pris, er muligheten for korte stasjonsopphold og rask akselerasjon og oppbremsing.

Fremdrift

Prekvalifikasjonen er avsluttet og det er valgt ut seks leverandører som er prekvalifisert til å levere tilbud på nye lokaltog:

  • Alstom Transport
  • Bombardier Transportation
  • Construcciones Auxiliar De Ferrocarrilles (CAF)
  • Hitachi Rail
  • Siemens Mobility
  • Stadler Rail

På grunn av Covid-19 ble fristen for å levere inn tilbud forlenget til 02. november 2020. Kontraktsignering skal etter planen gjennomføres i Q3 2021.

Kontaktperson

Hans Arne Dingtorp
Hans Arne Dingtorp
Prosjektleder