Del:
Prosjekter

Nye Lokaltog

Norske tog har inngått avtale med Alstom om å kjøpe 30 nye lokaltog, som skal erstatte dagens lokaltog, Type 69, som er i slutten av sin levetid.

Del:
Illustrasjoner av nye lokaltog

Illustrasjon: Alstom

Bakgrunn

Nasjonal transportplan 2018-2029 legger til rette for en større satsning på kollektivtransport. Regjeringen vil øke innsatsen for at persontogveksten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Lokaltogtrafikken rundt Oslo dekkes i dag med Type 69, Type 72 og Type 75. Type 69 har passert definert levetid og det er besluttet at denne materielltypen ikke skal oppdateres med nytt signalsystem, ERTMS. Det er planlagt oppstart med ERTMS på linje L2, Stabekk – Ski, fra sommeren 2025.

Dagens materiellpark har heller ikke kapasitet til å ta om betydelig etterspørselsvekst. Type 69 mangler også vesentlige funksjoner for å tilfredsstille kravene fra de reisende om passasjerkomfort med tanke på friskluftanlegg, nettdekning og universell utforming.

Om prosjektet

Prosjektets hovedmål er å anskaffe 30 nye lokaltog med høy transportkapasitet som erstatning for Type 69. Togene skal etter planen settes i produksjon i 2023 og skal innfases på linje L2 Stabekk - Oslo - Ski fra 2025. Kontrakten vil omfatte mulighet for opsjonsutløsning for inntil 170 ekstra togsett.

I starten av 2020 utlyste Norske tog konkurranse om levering av 200 nye lokaltog, som skal gjøre folks reisehverdag enklere og bedre. På grunn av Covid-19 ble fristen for å levere inn tilbud forlenget til 02. november 2020.

Status

Det var seks leverandører som ble kvalifisert til lokaltog-konkurransen. Alstom Transport Norge og Alstom Transport Deutschland vant etter en totalvurdering av kvalitet og pris. Endelig kontrakt ble signert 10.01.22.

Det nye toget Coradia Nordic tilfredsstiller alle krav knyttet til kapasitet, kundetilfredshet og tekniske løsninger. Togets totalkapasitet er 778 passasjerer, som er en økning på om lag 40 pst. sammenlignet med togene som erstattes.

Togene vil ha 294 seter, mens dagens tog har mellom 238 og 303 seter. Setene vil gi god komfort, og det er lagt opp til 2+2 seteløsning med bred midtgang gjennom hele toget. Store fleksi-soner gjør toget egnet som lokaltog ved at man kan frakte både sykler, barnevogner og ha store områder for stående i rushtid. Toget består av 6 vogner og totalt 12 innganger med brede dører, som gir rask passasjerflyt i rushtiden.

Togene har universell utforming med lavgulv ved alle inngangspartier, som gjør at alle passasjerer kan gå rett inn på toget. Toget har høresløyfer i alle vogner tilrettelagt for bevegelseshemmede og andre.

Hvert tog har toalett for rullestolbrukere og faste plasser for rullestoler. Togene har også rullestolheiser, som gjør at toget også kan operere på lavere plattformhøyder ned til 550 mm.

Se illustrasjonsbilder av hvordan de nye lokaltogene vil se ut her.

Fremdrift

  • 2023: De nye lokaltogene settes i produksjon.
  • 2024: De første togene kommer til Norge for testing.
  • 2025: Togene settes i trafikk på Østfoldbanen linje L2 Stabekk - Oslo – Ski.

Illustrasjon: Alstom

Kontaktperson

Hans Arne Dingtorp
Hans Arne Dingtorp
Prosjektleder