Del:
Aktuelt |

Norske tog har inngått avtale med Alstom om kjøp av 25 nye Coradia Nordic tog

I januar 2022 inngikk Norske tog en rammeavtale med Alstom med mulighet til å kjøpe inntil 200 lokal – og regiontog. 30 lokaltog ble bestilt i fjor, og med denne avtalen har Norske tog bestilt til sammen 55 tog fra Alstom.

Del:


- Vi gleder oss til leveringen av flere nye tog fra Alstom. De nye regiontogene skal gå til Moss, Rakkestad og Ski og vil øke togkapasiteten i Osloregionen. Togene vil bli en viktig brikke i mange togpendleres hverdag, og vil gjøre reisen bedre, sier Øystein Risan, administrerende direktør i Norske tog AS.

Den første bestillingen på 30 tog er for tiden i produksjon og vil leveres fra slutten av 2025. De nye regiontogene som går i bestilling nå, vil etter planen rulle på norske skinner fra 2027.

- Vi er glade for muligheten til å levere neste bestilling innenfor rammeavtalen med Norske tog. De nye togene fra Alstom vil bidra til å øke kapasiteten på de mest trafikkerte strekningene i Oslo-området og gjør at flere kan reise klimavennlig. Som passasjer vil du få en mer behagelig reise, sier Carl Åge Bjørgan, administrerende direktør i Alstom Transport Norge.

Spesialtilpasset for den norske jernbanen

Coradia Nordic-togene til Norske tog er spesialtilpasset det norske jernbanenettet og norske værforhold. Regiontogene som nå er bestilt kan gå opp mot 200 km/t. Hvert togsett vil, som lokaltogene, bestå av seks vogner med høy kapasitet. Togene er også utstyrt med ERTMS-systemet, som er det nye, europeiske digitale signalsystemet som nå er under utrulling på det norske jernbanenettet.