Del:
Prosjekter

Togradio

Togradio er et sikkerhetssystem som skal sikre at det opprettholdes radiokontakt mellom tog og togledere. Togradioen som benyttes i dag har gått ut av produksjon, og Norske tog har derfor inngått avtalte med Siemens om levering av nye togradioer.

Del:

FÅR NY TOGRADIO: Lokomotivet EL18 er en av kjøretøytypene hvor det skal installeres nye togradioer.

Om prosjektet

GSM-R (R for Railway) er et lukket mobilnett (digitalt radiosystem) som er utviklet for jernbanen i Europa. Alle lokomotiv og togsett må ha godkjent togradio for å kunne trafikkere på jernbanesporet.

Togradioen (Mesa 25) som benyttes i dag, har gått ut av produksjon. I de nye togene som har blitt levert til Norske tog de siste årene har det derfor blitt ettermontert Mesa 25 togradio fra utfasede kjøretøy. Vi har nå kommet til et punkt hvor antallet nye tog er høyere enn antallet utfasinger av gamle tog, og det er derfor behov for å produsere nye togradioer.

I tillegg pågår det en teknologiutvikling på togradioer, og spesifikasjonen for en ny felles europeisk standard, FRMCS, forventes ferdigstilt 2028-2029. Det planlegges å innføre FRMCS i Norge i perioden 2029-2035. Det innebærer at kommunikasjonsstandarden gradvis vil endres fra GSM-R til Future Railway Mobile Communications System (FRMCS)-standarden, som bruker 5G som basis for teknologien. Ny togradio må derfor kunne oppgraderes med ny teknologi og være forberedt for migrasjon fra GSM-R til FRMCS.

Les mer om FRMCS på Jernbanedirektoratet nettsider.

Delt ansvar

Det overordnende ansvaret for GSM-R-systemet, samt at nettverk og togradio kommuniserer med hverandre ligger i Norge hos Bane NOR. Bane NOR skal dessuten godkjenne togselskapenes togradioer og telefoner, inkludert softwareversjonen.

Det er togoperatørene som er ansvarlig for å sørge for at de har godkjente radioer og telefoner, samt at personalet har fått opplæring i å bruke utstyret.

Status

Norske tog inngikk i juli 2020 en rammeavtale med Siemens Mobility Limited og Siemens Mobility AS om levering av togradioer.

Det er bestilt togradioer til tog av type 73 og type 93, og til lokomotiv EL18. Det skal også leveres togradioer til de nye lokaltogene Alstom Coradia (N05/N06).

Den nye togradioen som er bestilt har betegnelsen SVR-511, og er basert på Siemens SVR-500 serien.

Fremdrift

  • 2023: "First Of Class" (prototype) på tre kjøretøytyper (type 93, type 73, EL18). Radioen må godkjennes for hver enkelt kjøretøytype.
  • 2024 Godkjenning av Siemens SVR-511 fra Statens Jernbanetilsyn
  • 2024-2025 Serieinstallasjon på type 73, type 93 og EL18. Involverer togoperatørene GoAhead, SJ og Vy.

Kontaktperson

Rune Andreassen
Prosjektleder