Del:
Prosjekter

Togradio

Togradio er et sikkerhetssystem, basert på GSM-R nettverk, som skal sikre at det opprettholdes radiokontakt mellom tog og togledere. Alle lokomotiv og motorvogner må derfor ha godkjent togradio for å kunne trafikkere på jernbanesporet.

Del:
(Foto: Carl-Frederic Salicath. Norske togs årsrapport 2018. S. 64)

Bakgrunn

Den togradio som benyttes fram til i dag er gått ut av produksjon og kan derfor ikke lenger erstattes. For nyanskaffelser er det derfor i de seneste årene blitt innmontert radio fra utfasede kjøretøy, men i dagens situasjon er det flere nyanskaffelser enn utfasinger og behov for ny radio er derfor påkrevet slik at alle nye togleveranser også får radio.

Samtidig er det ny teknologi på gang som vil bli innført i Norge på midten av 2020-2030. Dette innebærer at det blir anskaffet en ny type radio til alle nyanskaffelser samtidig som vi vil bytte ut dagens togradio med en ny type i eksisterende kjøretøy.

En mulig løsning er at alle radioene i et område, for eksempel Nord, blir byttet ut samtidig slik at alle lokomotivførere i det området får opplæring på ny radio samtidig. Da får vi samtidig demontert gamle radioer som kan benyttes som reserve i andre områder.

Fakta

  • Det må være mulig å oppgradere de nye togradioene med ny teknologi når det blir innført.
  • Det er snakk om cirka 5-600 radioer.

Fremdrift

I juli 2020 inngikk Norske tog en rammeavtale med Siemens Mobility Limited og Siemens Mobility AS om levering av togradioer.

Leverandører

Siemens Mobility Limited og Siemens Mobility AS

Kontaktperson

Ove Knutsen
Ove Knutsen
Kontraktsansvarlig