Del:
Prosjekter

Midtlivsoppgradering av Type72

Norske tog har åpnet en konkurranse for å midtlivsoppgradere og forlenge levetiden for togsettene Type72.

Del:

I perioden 2002-2006 leverte den italienske produsenten AnsaldoBreda 36 togsett av Type 72. Disse togsettene benyttes i dag som lokaltog på Østlandet og Jærbanen og har nå behov for vesentlig midtlivsoppgradering.

Prosjektets hovedmål er å forlenge togsettenes levetid, forbedre kvaliteten og sikkerheten på togene, samt økene komforten for passasjerene i den resterende levetiden. Midtlivsoppgraderingen er av vesentlig betydning for å kunne utnytte dagens materiellpark best mulig, slik at Staten, så vel som togoperatørene og passasjerene, får mest mulig igjen for sine investeringer i norsk jernbane. Oppgraderingsarbeidet skal sikre at togsettene minimum kan være i drift til 2032.

Midtlivsoppgraderingen er svært omfattende og består blant annet av forbedring og utskifting av gulv, innvendige og utvendige dører, passasjerseter og belysning, installasjon av mobilforsterkere med mer.

Logistikken i prosjektet er komplisert, ettersom togsettene må tas ut av drift for å gjennomføre oppgraderingen. Oppgraderingsarbeidet må gjennomføres raskest mulig for å opprettholde dagens togtilbud. Det forutsetter effektivitet og kontroll i alle ledd hos leverandøren. Den valgte leverandøren må ha god kompetanse innen logistikk, i tillegg til spesialisert kunnskap og gjennomføringsevne innenfor en rekke tekniske fagområder.

Tilbudene vil bli evaluert etter tildelingskriteriene teknisk løsning, pris og kommersielle forhold, samt plan for fremdrift og prosjektgjennomføring.

Fremdrift

Kvalifikasjonen er avsluttet og etter evaluering av innkomne søknader er fem kvalifiserte tilbydere invitert til å levere tilbud. De fem tilbyderne er (i alfabetisk rekkefølge):

  • Alstom Transport AB
  • DB Engineering & Consulting GmbH
  • NedTrain B.V.
  • Patentes Talgo S.L.
  • VR FleetCare Ltd

På grunn av Covid 19 er tilbudsfristen forskjøvet til 4. januar 2021.

Tildeling av kontrakt vil skje før sommeren 2021.

Kontaktperson

Ove Knutsen
Ove Knutsen
Kontraktsansvarlig