Del:
Prosjekter

ERTMS

Norske tog skal i samarbeid med Alstom installere ombordsystemer for ERTMS på Norske togs flåte. Utstyret vil gjøre togene kompatible med et nytt, databasert signalanlegg – ERTMS - som er felles for alle europeiske land.

Del:

Om prosjektet

Prosjektets hovedformål er å bygge om togene som Norske tog eier slik at togene kan kjøre på det nye databaserte signalsystemet ERTMS, når første linje åpnes i Norge i 2024.

Signalfeil har over lengre tid vært en utfordring for det norske jernbanesystemet. ERTMS skal gi en mer stabil jernbane med høyere punktlighet. I tillegg vil økt automatisering redusere menneskelige feil og på den måten øke sikkerheten.

ERTMS fungerer i praksis slik at ombordsystemet mottar kjøretillatelse fra signalsystemet som styrer jernbanen i Norge. Kjøretillatelsen som går til ERTMS-systemet ombord, informerer togfører om lengde på kjøretillatelsen og tillatt hastighet. Hvis toget kjører for fort eller for langt, bremser ombordsystemet automatisk toget. Med det nye systemet vil togfører få all informasjon på en skjerm i førerrommet, i stedet for å forholde seg til lyssignaler langs jernbanen.

Norske tog har ansvaret for å installere utstyr ombord i togene, og investerer 1,1 MRD NOK i ombordløsninger for ERTMS-systemet. Bane NOR er ansvarlig for å fornye selve signalanlegget.

Status

Av hensyn til de reisende gjøres utbyggingen av ERTMS trinnvis. Først ut er nordre del av Gjøvikbanen, hvor det er planlagt at ERTMS skal tas i bruk i 2024. I 2030-2032 skal systemet tas i bruk på Oslo S, og innen 2034 skal alle jernbanestrekninger ha ERTMS.

Per oktober 2023 er det seks tog av type 75 som er ferdig ombygd og satt i trafikk igjen. Ombordsystemet for ERTMS skal være installert i alle norske tog innen 2029.

Fremdrift

  • 2016-2018: Anbudsprosess
  • 2018: Kontraktsignering med Alstom
  • 2018-2026: Forberedelser til - og montering av ERTMS-utstyr ombord i togene
  • 2023-2028: ERTMS ferdig installert i togsettene
  • 2034: ERTMS skal dekke hele den norske jernbanelinjen.

Kontaktperson

Bjørn Erik Olsson
Bjørn Erik Olsson
Prosjektleder