Del:
Prosjekter

ERTMS

Dagens utdaterte teknologi skal erstattes med et databasert signalsystem som er felles for alle europeiske land.

Del:

Om prosjektet

Norske tog bygger om togene slik de de kan kjøre på det nye signalanlegget. Dagens utdaterte teknologi skal erstattes med databaserte ERTMS, som er et signalsystem som er felles for alle europeiske land. For de reisende betyr ERTMS en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og på sikt mer kapasitet. Norske tog har ansvar for å installere utstyr om bord på togene.

(Foto: Carl-Frederic Salicath. Norske Togs årsrapport 2018. S. 71)

Bakgrunn

Signalfeil har over lengre tid vært en utfordring for det norske jernbanesystemet. ERTMS er et felles europeisk system initiert av EU som skal standardisere signalisering og trafikkstyring på jernbanen i hele Europa. Dette vil på sikt gi et felles system som også gjør det lettere å krysse landegrenser for togene.

Av hensyn til passasjerene gjøres utbyggingen av ERTMS trinnvis. Først ut er Nordlandsbanen nord, og nordre del av Gjøvikbanen, som begge tar i bruk ERTMS i slutten av 2022. Fire år senere skal det nye signalsystemet tas i bruk på Oslo S og innen 2034 skal alle banestrekninger i Norge ha ERTMS. ERTMS er allerede testet ut på Østfoldbanens østre linje.

Første tog som Norske tog eier er nå inne til ombygging. Signalsystemet skal være installert på samtlige norske tog i 2026.

Fakta

ERTMS fungerer i praksis slik at ombordsystemet mottar kjøretillatelse fra signalsystemet som styrer jernbanen i Norge. Kjøretillatelsen som går til ERTMS-systemet ombord, informerer togfører om lengde på kjøretillatelsen og tillatt hastighet. Hvis toget kjører for fort eller for langt, bremser ombordsystemet automatisk toget. Med denne endringen vil togfører få all informasjon på en skjerm i førerrommet, hvor det før ble brukt lyssignaler langs jernbanen.

  • Norske tog investerer 1,1 milliard kroner i ombordløsninger for ERTMS-systemet
  • Signalsystemet skal være i drift på samtlige norske tog i 2026. Innen 2034 skal ERTMS dekke hele den norske jernbanelinjen.
  • Vil gi bedre og raskere informasjon til togoperatører
  • Vil gi færre signalfeil og mer forutsigbar og punktlig jernbanetrafikk
  • Økt automatisering reduserer menneskelige feil og øker sikkerheten, og
  • legger fundamentet for selvkjørende tog i fremtiden
  • Er et felles europeisk system for standardisering for signalisering og trafikkstyring i Europa, som på sikt gjør det lettere å krysse landegrenser

Kontaktperson

Bjørn Erik Olsson
Bjørn Erik Olsson
Prosjektleder