Del:
Aktuelt |

Norske togs årsrapport for 2023 er klar!

2023 ble et innholdsrikt år for Norske tog.

Del:
Illustrasjon av de nye fjerntogene, Stadler


I dag publiserte Norske tog sin årsrapport for 2023. I løpet av fjoråret skjedde det mye for selskapet, og flere av prosjektene som ble igangsatt har blitt med videre i 2024.

Blant de viktigste hendelsene var:

  • Signeringen av kontrakt med Stadler om anskaffelse av opptil 100 nye fjerntog
  • Utløsing av opsjoner for å kjøpe ytterligere 25 lokal- og regiontog fra Alstom
  • Iverksetting av prosjekter som skal sørge for bedre vedlikehold, og færre feil på togene våre

Administrerende direktør i Norske tog, Øystein Risan, oppsummerer året slik:

- 2023 har vært et travelt og innholdsrikt år i jernbanen, hvor Norske tog har lyktes godt med vårt hovedoppdrag: å anskaffe, eie og forvalte tog. Vi har nådd mange viktige mål og milepæler som vil ha stor betydning for å få en mer pålitelig og attraktiv jernbane fremover.

- Vi kan konstatere at vi avslutter året med solide økonomiske resultater. Vi har fått på plass en ny og mer transparent leieprismodell, som tar hensyn til påregnelige kostnader og prisjusteringer. Det gir oss bedre muligheter til å kjøpe tog til en god pris, og til å forvalte togene på en god måte for staten. En sunn økonomi gjør det mulig å jobbe videre med de store prosjektene som er viktige for å utvikle jernbanen for fremtiden, avslutter Risan

Hele årsrapporten kan leses på norsketog.no/rapporter.

Kontaktpersoner

Øystein Risan
Øystein Risan
Administrerende direktør
Linda Marie Venbakken
Linda Marie Venbakken
Direktør Økonomi & Finans