About us

Vi leier ut jernbanekjøretøy på like vilkår til operatører av persontogtrafikk i Norge og bistår Jernbanedirektoratet med å utrede materiellstrategi og er ansvarlig for innkjøpsprosessen av nye jernbanekjøretøy.