Del:
Aktuelt |

Bedre tilpasninger for alle brukere i nye fjerntog

Nye tog til fjernstrekningene blir tilpasset alle brukere, men vil ikke få trinnløs ombordstigning. -Vi mener at vi samlet sett har funnet gode løsninger for alle brukergrupper for de nye fjerntogene, sier avdelingsdirektør Erik Lund i Jernbanedirektoratet. Fjerntogene som er bestilt får en rekke forbedringer som sikrer at passasjerer i rullestol får tilgang til alle togets fasiliteter.

Del:

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet i samarbeid med Norske Tog og Bane NOR utredet mulighetene for bedre tilgjengelighet for reisende med funksjonsnedsettelser i de nye fjerntogene.

Utredningen konkluderer med at de tilpasningene som nå gjennomføres på de 17 togsettene som er bestilt også skal legges til grunn ved eventuelle senere utløsninger av opsjoner på flere tog.

Forbedringene går i hovedsak ut på at personer som benytter rullestol får tilgang til en større del av toget. Det blir mulig å bevege seg med rullestol mellom togets bistro-avdeling, familieavdeling og til sovekupeer. Det vil også legges bedre til rette for at personer som benytter rullestol kan reise sammen med andre, samt at det også blir flere rullestolplasser totalt sett. Disse tilpasningene betyr at toget får noen færre sitteplasser.

Bistrovogn på nye fjerntog
Illustrasjon av en bistrovogn på de nye fjerntogene.

Det er likevel særlig to krav fra funksjonshemmedes organisasjoner som ikke anbefales gjennomført: Dette er trinnfri adkomst inn i toget og full gjennomgang i hele togets lengde innvendig for personer som benytter rullestol. Det er flere årsaker til at disse kravene ikke anbefales.

- Det er mange ulike hensyn som må ivaretas, og da må vi ta en helhetsvurdering, forklarer Erik Lund. Trinnfri adkomst ville gjøre det nødvendig med trinn eller ramper inne i toget. Det vil ta mye plass om bord og redusere kapasiteten vesentlig for alle brukere. Det er også brukergrupper som ikke ønsker verken trinn eller ramper. I tillegg har vi svært ulik høyde på plattformene på fjernstrekningene, slik at vi ikke vil få enhetlig standard for ombordstigning på mange år.

Vi mener derfor at vår anbefaling i sum er den beste for alle brukere og er trygge på at de nye fjerntogene blir funksjonelle og komfortable for alle passasjerer, legger Lund til.

Hele rapporten kan leses her.