Del:
Aktuelt |

Slik kan du sove på Norges nye nattog

De reisende vil få et nattogtilbud med økt fleksibilitet, flere valgmuligheter og større bredde med tanke på både kapasitet og pris når nye fjerntog er på plass.

Del:


Liggestoler på Bergensbanen produsert av det norske selskapet Georg Eknes Industrier. Foto: Eknes

Skinnegående søvn vil ikke lenger være forbeholdt den tradisjonelle sovekupeen. Fra 2026 blir alternativene flere for de som vil sove seg gjennom reisen mellom Oslo og Bergen.

- Da kommer de første nye fjerntogene. Disse får et mer fremtidsrettet, differensiert og fleksibelt reisetilbud med tanke på pris, plass, komfort og bruksmuligheter, sier administrerende direktør Øystein Risan i Norske tog.

Dekke fremtidige behov

I løpet av første kvartal 2023 signeres kontrakten om kjøp av 17 nye fjerntog, med opsjon på å kjøpe inntil 100 nye tog. De første togene skal settes i trafikk på Bergensbanen fra 2026, hvor de erstatter tog som nærmer seg slutten av sin levealder.

- Disse togene skal brukes i minst 30 år. Derfor forsøker vi å ta høyde for løsninger som også kan dekke de reisendes fremtidige ønsker og behov, sier Risan.

På de nye fjerntogene blir det et bredere sovetilbud med både liggestoler som på førsteklasse på fly, 2-sengskupeer og rimeligere 4-sengskupeer. Sovekupeene vil på dagtid kunne gjøres om til lukkede sittegrupper for både familier og forretningsreisende og liggestolene vil kunne benyttes hele døgnet.

Lyttet til kundenes ønsker

Kundeundersøkelser utført av Jernbanedirektoratet 2019 i forbindelse med utredning av nattogtilbudet viste at det tydeligste kundeønsket var tilgang til mer komfortable hvilestoler om natten, og en større bredde i tilbudet med hensyn til kapasitet og pris.

Som et resultat av dette, og en ekstraordinær bevilging på 80 millioner kroner fra Stortinget i 2020 for å bedre nattogtilbudet, ble det i fjor montert til sammen 226 liggestoler på togsett som trafikkerer Nordlandsbanen, Dovrebanen, Bergensbanen og Sørlandsbanen. I tillegg er ytterligere 120 liggestoler i bestilling.

– Dette er en ny måte å reise med tog på, med en komfort som er høyere enn den vi har hatt på norske tog til nå. Dette tilbudet har blitt tatt veldig godt imot av passasjerene og operatørene, og erfaringer vi vil ta med oss i utformingen av de nye fjerntogene sier Risan.

Stor fleksibilitet

Så fort kontrakten for fjerntoganskaffelsen er signert starter en designprosess hvor Norske tog, leverandøren og togoperatørene sammen skal gjøre de siste tilpasningene og justeringene før togene settes i produksjon.

- Det er med andre ord ikke mulig nå å si nøyaktig hvor mange soveplasser vi får i de nye nattogene før leverandør er valgt og designperioden er ferdig. I utgangspunktet snakker vi om en økning fra 600 senger i de 20 sovevognene Norske tog eide i 2020 til 900 soveplasser i de nye togene. Men i prinsippet kan Norske tog kjøpe inn så mange soveplasser som Stortinget bestemmer når vi først har signert en kontrakt om nye fjerntog, sier Risan i Norske tog.

Vy har også egne liggevogner som de benytter på Bergensbanen nå med til sammen 288 liggeplasser. Disse vil mest sannsynlig ikke kunne benyttes når nye fjerntog settes i trafikk.

Behovet for å løse ut opsjoner i fjerntoganskaffelsen kan framover vurderes årlig for å gi Samferdselsdepartementet beslutningsgrunnlag for statsbudsjettet.

- Opsjoner og designmulighetene i togene gir stor fleksibilitet med tanke på å kunne øke sovekapasiteten i årene fremover, sier Risan.

Kontaktperson

Sille Svenkerud Førner
Sille Svenkerud Førner
Senior prosjektleder