Del:
Aktuelt |

Nye fjerntog skal være tilgjengelige for alle

Kronikk skrevet av Øystein Risan, administrerende direktør i Norske tog

Del:

De siste ukene har flere stilt spørsmål ved hvordan de nye fjerntogene, FLIRT Nordic Express, vil oppleves for de reisende. For en gruppe er dette viktigere enn andre; de som reiser med rullestol. Dagens fjerntog, blant annet de som kjører på Bergensbanen, er ikke godt nok tilrettelagt for denne gruppen. Blant annet Norges Handikapforbund har stilt spørsmål rundt det de opplever som at tilgjengeligheten for rullestolbrukere på de nye fjerntogene blir for dårlig.

I en ideell verden skulle Norske tog gjerne sett at det var trinnfri adkomst til toget, i tillegg til at rullestolbrukere enkelt kunne komme seg rundt til alle togets fasiliteter. Det er dessverre mange fysiske begrensninger når det kommer til tog. Det er også grunnen til at det, så vidt vi er kjent med, ikke finnes fjerntog i verden som er fullt ut universelt utformet. Men det nye fjerntoget vil være vesentlig bedre tilrettelagt for rullestolbrukere enn dagens fjerntog:

  • Med to store og robuste heiser i hvert tog, samt rampe som reserveløsning.
  • Plassering av rullestolplasser på toget vil sikre passasjerer i rullestol tilgang til cafeen, noe de ikke har i dag.
  • Med nye sovekupeer som er store nok til å snu rullestoler, sikrer vi at alle i rullestol får et nattogtilbud, noe de ikke har i dag. Disse sovekupeene kan også gjøres om til sittekupeer for eksempelvis en familie på dagtid.
  • Det blir flatt gulv og ingen innvendige trinn gjennom hele toget, noe som er bra for alle reisende.

For Norske tog har det vært viktig at de nye togene skal være enkelt tilgjengelig for alle, også de med rullestol. De nye togene vil være utformet i henhold til den europeiske jernbanestandarden (kalt TSI PRM).

Det blir heis og ikke trinnfri adkomst

Norske tog har i anskaffelsesprosessen hatt tett dialog med Toggruppa (Blindeforbundet, Norges Handikapforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Hørselshemmedes forbund).

I konkurranseutlysningen fra Norske tog ba vi om trinnfri adkomst fra plattformer på 760 mm høyde for å undersøke om markedet kunne tilby dette. Trinnfri adkomst fra denne plattformhøyden var stilt som krav, men ikke som et «skal-krav». Vi fikk ikke tilbud på tog med trinnfri adkomst og flatt gulv, så dette toget kunne vi ikke kjøpe.

Stor variasjon på plattformhøyder i Norge, og spesielt på fjerntogstrekningene gjør det svært vanskelig å ha direkte ombordstigning fra alle plattformshøyder (varierer mellom 300 mm og 760 mm). For å klare aksellaster og hastighet med særnorske forhold tilbød Stadler et tog med to boggier per vogn. Da ville en trinnfri adkomst gitt et stort antall trapper innvendig i toget. Dermed ville rullestolbrukere ikke fått tilgang til sovekupéer, bistro med mer. Trapper innvendig i toget er negativt for alle typer passasjerer, og er noe vi ønsker å unngå.

Stadler tilbød et utprøvd togkonsept med utstyr montert under gulvet og noe på tak for å sikre driftssikkerhet med norske vinterforhold på Bergensbanen og Nordlandsbanen. Utstyr montert under gulv gjør at trinnfri adkomst ikke er mulig.

Flere organisasjoner har vist til at Stadler har et fjerntog med trinnfri adkomst, kalt Smile. Norske tog tar til etterretning at Stadler ikke valgte å tilby dette toget som det beste alternativet for nye fjerntog i Norge.

Norske tog vil understreke at de nye lokaltogene som skal leveres de neste årene for å trafikkere Østlandsområdet, har trinnfri adkomst fra plattformer med 760 mm høyde. Dette har også regiontogene, de såkalte Flirttogene. Det er mulig for lokal – og regiontog fordi de trafikkerer kortere strekninger hvor det i liten grad er behov for å bevege seg gjennom toget.

Togene skal gjøres så tilgjengelige som mulig

Vi forstår godt at NHF og andre organisasjoner hadde håpet på en annen løsning. Vi setter stor pris på innspill fra både NHF og andre brukerorganisasjoner i prosessen. De har bidratt til at vi nå får et fjerntog som vil gi bl.a. reisende i rullestol, blinde/svaksynte og hørselshemmede et tilbud som er veldig mye bedre tilrettelagt enn de fjerntogene vi har i dag. Det nye norske fjerntoget toget blir trolig et av de aller best universelt tilgjengelige togene i Europa.

Kontaktperson

Øystein Risan
Øystein Risan
Administrerende direktør