Del:
Aktuelt |

Nye fjerntog skal være tilgjengelige for alle

Mange lurer på hvordan de nye fjerntogene, FLIRT Nordic Express, vil oppleves for de reisende. For en gruppe er dette viktigere enn andre; de som reiser med rullestol. Mange av dagens fjerntog, som de som kjører på Bergensbanen, er ikke godt nok tilrettelagt for denne gruppen.

Del:
Rullestol i bistro

-For Norske tog har det vært viktig at de nye togene skal være enkelt tilgjengelig for alle, også de med rullestol. De viktigste funksjonene i de nye togene vil være universelt tilgjengelig i henhold til gjeldende jernbanestandard (kalt TSI PRM). Det vil være to enkle og effektive rullestolheiser i hvert tog, det blir flatt gulv og ingen innvendige trinn gjennom hele toget, fire rullestolplasser og HC-toalett. Rullestolbrukere vil også kunne benytte seg av bistrotilbud og sovekupeer, sier prosjektleder for fjerntog Sille Svenkerud Førner.

Det blir heis og ikke trinnfri adkomst

Norske tog har i anskaffelsesprosessen hatt tett dialog med Toggruppa (Blindeforbundet, Norges Handikapforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Hørselshemmedes forbund). Det har vært et ønske fra Toggruppa om at togene skal ha trinnfri adkomst.

-I en ideell verden skulle Norske tog gjerne sett at det var trinnfri adkomst i tillegg til at rullestolbrukere enkelt kan komme seg rundt til togets fasiliteter. Det siste er godt ivaretatt med toget som er valgt. Valg av en høygulvløsing i kjøretøyet gjør at vi innvendig i toget får en tilnærmet universelt utformet innredning på de fleste funksjonene i toget. Dette ville ikke vært mulig for denne produsenten dersom de hadde laget et kjøretøy med lavere gulv. I valget mellom av-og-påstigning eller muligheten til forflytning i vognene, har Norske tog lagt til grunn det siste alternativet for å sikre komfort på lengre reiser, sier Svenkerød Førner.

I konkurranseutlysningen fra Norske tog ble det lagt inn et ønske om trinnfri adkomst for å undersøke om markedet hadde mulighet til å tilby dette. Trinnfri adkomst var stilt som krav, men ikke som et «skal-krav». Dessverre var det en løsning som ingen av leverandørene i konkurransen ga et tilbud på. Stor variasjon på plattformhøyder i Norge, og spesielt på fjerntogstrekningene gjør det svært vanskelig å ha direkte ombordstigning fra alle plattformshøyder (varierer mellom 300 mm og 760 mm).

For å klare aksellaster og hastighet med særnorske forhold er det behov for to boggier per vogn. Da ville en trinnfri adkomst gitt et stort antall trapper innvendig i toget. Dermed ville rullestolbrukere ikke fått tilgang til sovekupéer, bistro med mer.

-Trapper innvendig i toget er negativt for alle typer passasjerer, og er noe vi ønsket å unngå, sier Svenkerød Førner.

Stadler har tilbudt et utprøvd togkonsept med utstyr montert under gulvet og noe på tak for å sikre driftsikkerhet med norske vinterforhold. Understell og tak er innebygd for å tåle ekstreme værforhold på Bergensbanen og Nordlandsbanen. Utstyr montert under gulv gjør at trinnfri adkomst ikke er mulig.

Togene skal gjøres så tilgjengelige som mulig

Norske tog er sammen med Stadler i gang med designfasen hvor de siste tilpasninger og justeringer blir gjort før toget settes i produksjon. Det er dermed ikke klart eksakt hvordan de nye rullestolheisene blir utformet, for eksempel. De skal være enkle og effektive i bruk, men vil kreve assistanse. I denne fasen vil brukerorganisasjonene i Toggruppa også bli invitert til å delta.

-Norske tog har beklaget at vi har bidratt til en uklar kommunikasjon rundt den valgte fjerntogløsningen. I en artikkel i Aftenposten i mars 2023 har vi brukt begrepet «lavgulv», i stedet for det korrekte begrepet «flatt gulv». Det beklager vi. Når vi nå ser på den informasjonen som er delt fra Norske tog underveis, ser vi at vi kunne vært tydeligere på at det kunne bli heis som løsning, sier Svenkerød Førner.

Kontaktperson

Sille Svenkerud Førner
Sille Svenkerud Førner
Senior prosjektleder