Del:
Aktuelt |

-Et godt, travelt og begivenhetsrikt år

Norges største innkjøpsavtale for tog er signert, tilbud på nye fjerntog er vurdert (og kontrakt signert i 2023), de reisende har fått et nytt og komfortabelt tilbud ombord i fjerntogene, og arbeidet med å strukturere og fokusere selskapets bærekraftsarbeid er i gang. Norske tog kan se tilbake på et år hvor mange store og viktige mål er nådd, samtidig som selskapet har levert et positivt resultat.

Del:
FLIRT Nordic Express - Norges nye fjerntog

FLIRT Nordic Express - Norges nye fjerntog

Norske tog har i 2022 et positivt årsresultat etter skatt på 106 MNOK, ned fra 161 MNOK i 2021. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak høyere finanskostnader og økte driftskostnader som følge av at det er gjennomført flere modifikasjoner på togene enn i 2021.

Norske tog-sjefen er godt fornøyd med året som har gått.

-2022 har vært et godt, travelt og begivenhetsrikt år for Norske tog, hvor vi lykkes godt med vårt hovedoppdrag: Å anskaffe, eie og forvalte tog, sier Øystein Risan, administrerende direktør i Norske tog.

Tidsriktige tog for en hel generasjon

Det har vært stor aktivitet i året som har gått, med anskaffelse av både nye lokal- og fjerntog. I januar ble Norges største innkjøpsavtale for tog signert med Alstom om kjøp av 30 nye lokaltog. Parallelt har selskapet jobbet med vurdering av tilbud på nye fjerntog. Med opsjoner kan avtalene totalt sikre anskaffelse av opptil 300 nye tog - 200 lokal- og regiontog og 100 fjerntog.

-Med FLIRT-togene vi allerede har, og de planlagte anskaffelsene på plass vil vi få en mye mer standardisert og moderne togflåte. Når alle togene er levert har vi trolig sikret tidsriktige tog for en hel generasjon, sier Risan.

Og i påvente av de nye togene fikk norske togpassasjerer i 2022 et helt nytt tilbud ombord i fjerntogene: 226 komfortable liggestoler fordelt på åtte vogner som trafikkerer på Nordlandsbanen, Dovrebanen, Bergensbanen og Sørlandsbanen.

- Liggestolene har vært en suksess, og de reisende etterspør nå flere vogner med liggestoler, forteller Risan.

En mer bærekraftig persontransport

Det er behov for omfattende tiltak i arbeidet med å flytte transport fra bil og fly til bane for at jernbanetilbudet i mye større grad kan bidra til å nå målet om å redusere klimagassutslippene. Norske tog spiller en viktig rolle i arbeidet med å gjøre persontransporten i Norge mer bærekraftig.

Selskapet har i året som har gått investert mye ressurser i å utvikle en bærekraftstrategi for selskapet, for å fokusere bærekraftsarbeidet på noen prioriterte områder hvor Norske tog har spesielt god mulighet til å påvirke.

-Vårt viktigste bidrag er å anskaffe og forvalte tilstrekkelig mange tidsriktige tog for å gjøre toget til et foretrukket transportmiddel. Vi skal erstatte gamle tog med elektriske og bimodale tog, vi skal utløse potensialet i reduksjon av energiforbruk, og optimalisering av vedlikehold, og vi skal tenke sirkulært i hele togets levetid. I tillegg vil vi stille strengere krav til våre leverandører på klima-, miljø-, og menneske- og arbeidstakerrettigheter, forklarer Risan, på spørsmål om hva som er hovedlinjene i den nye bærekraftstrategien.

Fornøyde medarbeidere

Norske tog har lykkes godt med rekruttering, opplæring og on-boarding av nye medarbeidere i året som har gått. 11 nye medarbeidere har begynt i selskapet. Økningen i antall ansatte er en bevisst satsing for å sikre nok og riktig kompetanse og kapasitet til å gjennomføre og følge opp anskaffelsesprosessene for nye lokaltog og fjerntog, samt å styrke forvaltningsarbeidet.

-Jeg er stolt over at vi lykkes godt med å tiltrekke oss nye, unge og svært kompetente medarbeidere, og ikke minst at vi har et godt arbeidsmiljø hvor de ansatte trives, avslutter Risan.

Les Norske togs årsrapport for 2022 her.

Kontaktperson

Øystein Risan
Øystein Risan
Administrerende direktør