Del:
Aktuelt |

Enighet rundt endret utforming på nye fjerntog for å oppnå bedre tilgjengelighet

Samferdselsdepartementet ga i dag sin tilslutning til Norske togs endringsforslag på de 17 bestilte fjerntogene som skal gjøre togene mer tilgjengelig for rullestolbrukere. Endringen innebærer at rullestolbrukere nå også vil få tilgang til familievogn og flex-område, flere rullestolheiser, flere HC-toalett, samt et større område å oppholde seg på.

Del:

Norske tog og Jernbanedirektoratet fikk den 25. august i oppdrag av Samferdselsdepartementet å vurdere alternative løsninger for å oppnå universell utforming på de nye fjerntogene. I tillegg utfordret brukerorganisasjonene Norske tog på flere punkter og tydeliggjorde sine ønsker.

Sammen med togprodusenten Stadler har Norske tog, i dialog med Jernbanedirektoratet, de siste månedene derfor arbeidet med å finne løsninger for å gjøre fjerntogene mer tilgjengelig for rullestolbrukere.

–Vi har lagt hodet i bløt og snudd på hver millimeter av toget på tegneblokka. Nå har vi kommet frem til et alternativ som vi mener er mye bedre, og som også hensyntar hovedutfordringene rundt anskaffelsen, i tillegg til å imøtekomme mange av kravene brukerorganisasjonene har kommet med, sier Norske tog-sjefen Øystein Risan.

Mange hensyn som skal ivaretas

Det er i denne anskaffelsen mange hensyn som skal ivaretas for at det norske jernbanetilbudet blir best mulig for flest mulig. Den norske jernbanen har en rekke klimatiske og geografiske utfordringer, som setter en rekke teknisk krav til selve utformingen av togene. I tillegg er det press på dagens kapasitet og det er kritisk å få byttet ut gamle tog, som har passert sin forventede levealder. Det sistnevnte er et viktig grep i arbeidet med å redusere forsinkelser på jernbanen. Operatørene har derfor vært veldig tydelige på at hvor raskt togene kan settes i drift i Norge må være en avgjørende faktor i valg av løsning.

– Vi har mottatt estimater på hvordan tilpasningene vil påvirke kostand og tid i prosjektet, og venter nå på et formelt oppdatert tilbud fra togprodusenten Stadler, sier Risan, og fortsetter:

–Tilpasningene som det nå er enighet om skal ikke gi vesentlige forsinkelser i leveransen. Hvis alt går som planlagt håper vi å ha de første nye fjerntogene i drift på Bergensbanen fra sommeren 2027.

Betydelig mer tilgjengelig tog

Tilpasningene som det nå er enighet om, vil gjøre togene betydelig mer tilgjengelig for reisende med redusert mobilitet.

–Rullestolbrukere vil med denne løsningen få tilgang til familievognen og flex-område i toget, hvor det nå vil være overgang fra bistroen. Vi har lagt til to ekstra rullestolheiser i toget, for enklere av- og påstigning, samt ett ekstra HC-toalett. I tillegg vil det være et større område som er tilgjengelig med rullestol, som både vil oppleves som hyggeligere og samtidig gjør det enklere for rullestolbrukere å reise sammen med familie eller større grupper, forklarer Sille Svenkerud Førner, prosjektleder for fjerntoganskaffelsen i Norske tog.

Disse løsningene kommer i tillegg til det opprinnelse forslaget til utforming hvor det var det lagt opp til to enkle og effektive rullestolheiser i hvert tog, flatt gulv og ingen innvendige trinn gjennom hele toget, tre dedikerte rullestolplasser og HC-toalett. Rullestolbrukere vil også kunne benytte seg av bistrotilbud og sovekupeer.

Gode tilbakemeldinger fra viktige interessenter

De nye løsningene har blitt forelagt operatørene og brukerorganisasjonene (NHF, FFO, HLF og Norges blindeforbund) med gode tilbakemeldinger. Alle overnevnte aktører har gitt sin aksept for den nye utformingen.

–Vi gleder oss over at det nå er enighet rundt den nye løsningen for de 17 første fjerntogene som er i bestilling. Sammen med Stadler skal vi nå jobbe med videre optimalisering av togets utforming, som også vil legge grunnlaget for utformingen på fremtidige bestillinger (opsjoner). I dette arbeidet vil de viktigste interessentene vil bli involvert. Jeg ser særlig frem til at vi snart skal reise til Sveits sammen med en rekke viktige interessenter for å for å sikre at vi sammen finner de beste løsningene for det nye toget, avslutter Risan.

Kontaktperson

Sille Svenkerud Førner
Sille Svenkerud Førner
Senior prosjektleder