Del:
Aktuelt |

-Vi har nådd store og viktige mål i 2021

Norgeshistoriens største toganskaffelse, konkurranse for nye fjerntog, satt landets første bimodale togsett i trafikk og økt komforten for de reisende. Norske tog kan se tilbake på et år med rekordhøy aktivitet og et solid årsresultat.

Del:
Nye lokaltog

– Aldri før har det vært så høyt aktivitetsnivå. Organisasjonen har i løpet av året økt fra 39 til 51 medarbeidere, sier Øystein Risan, administrerende direktør i Norske tog.

– Norske tog har levert et årsresultat i tråd med eiers forventning og nådd store og viktige mål i 2021, legger han til.

Norske tog har i 2021 et positivt årsresultat etter skatt på 161 millioner kroner, opp fra 99 millioner kroner i 2020. Resultatoppgangen skyldes lavere kostnader i hovedsak knyttet til etterslep på oppgraderinger av kjøretøyene og lavere finanskostnader.

Les Norske togs årsrapport for 2021 her.

– Dette gir finansielt handlingsrom til å investere i flere nye tog og et attraktivt jernbanetilbud.

Når samfunnet nå skal ta tilbake hverdagen etter pandemien, er et attraktivt jernbanetilbud viktigere enn noen gang, sier Risan.

Regjeringen satser på jernbane i Norge, og dette gir seg utslag i et høyt aktivitetsnivå i jernbanesektoren, inkludert i Norske tog.

Rekordstor toganskaffelse

Norske tog har i 2021 jobbet med tidenes største toganskaffelse i Norge. I desember kunne de annonsere at Alstom vant konkurransen om å levere nye lokaltog, som innebærer at Norske tog i første omgang skal kjøpe 30 lokaltog fra selskapet, med opsjon på kjøp av ytterligere 170 tog. Rammeavtalen har en estimert totalverdi på over 20 milliarder kroner.

– Dette var en viktig milepæl for alle jernbane-entusiaster i Norge. Vi vil med dette kunne tilby togpendlere i Oslo-regionen bedre komfort, bedre kapasitet og bedre nettdekning, sier Norsk tog-direktøren.

Samtidig har selskapet lyst ut anbudskonkurransen om å levere nye fjerntog, hvor fire leverandører nå er prekvalifisert til å levere tilbud.

– Norge har noen av verdens mest spektakulære togreiser. Nå utfordrer vi togprodusentene til å ta reisene til et helt nytt nivå med nye fjerntog, sier Øystein Risan.

Første bimodale togsett

Arbeidet med å gjøre jernbanen mer miljøvennlig, og samtidig mer attraktiv for de reisende fortsatte for Norske tog i 2021. Ett av tiltakene har vært å erstatte over 30 år gamle dieseltog.

– I fjor høst ble det første bimodale togsettet satt i drift på Trønderbanen av SJ Norge. Dette kan kjøres som elektrisk togsett på elektrifiserte strekninger, og som diesel togsett på ikke-elektrifiserte strekninger. Rundt 90 prosent av Norske togs togsett er elektriske. Vår ambisjon er å bli 100 prosent elektrisk, så raskt det blir mulig, sier Risan.

Komfort på skinner

Norske tog har i tillegg jobbet med en rekke konkrete prosjekter som øker komforten for de reisende. Deriblant har de installert 4G-forsterkere på 184 togsett, for å gi de reisende bedre nettdekning mens de jobber, leser nyheter eller ser på film ombord.

Norske tog inngikk i 2021 rammeavtaler på levering av nye liggestoler med det norske selskapet Georg Eknes AS og det tsjekkiske selskapet Borcad. Disse blir installert i løpet av 2022 på alle fjerntogstrekningene som et supplement til sovevognene.

– Med de nye liggestolene kan de reisende sove seg fra a til å på en klimavennlig og behagelig måte, sier Øystein Risan, administrerende direktør i Norske tog.

Les Norske togs årsrapport for 2021 her.

Kontaktperson

Øystein Risan
Øystein Risan
Administrerende direktør