Del:
Aktuelt |

Fire leverandører deltar i konkurransen om å levere nye fjerntog

Norge har noen av verdens mest spektakulære togreiser. Nå utfordrer Norske tog togprodusentene til å ta reisene til et helt nytt nivå med nye fjerntog.

Del:

Illustrasjonsbilde av hvordan flex-området i de nye fjerntogene kan bli.

I statsbudsjettet for 2022 er det foreslått å kjøpe nye fjerntog. I første omgang er det lagt opp til å kjøpe 17 nye tog. Anslått kostnad er 6,5 mrd. kroner, med en kostnadsramme på inntil 8 mrd. kroner.

Følgende leverandører har kvalifisert seg for å delta i konkurransen (i tilfeldig rekkefølge):

  • Stadler
  • Alstom Transport Norway AS
  • CAF
  • Talgo

Mer komfort og spennende opplevelser

Lokomotivene og vognene som brukes på lange distanser i Norge er i ferd med å nå sin levetid og må byttes ut de neste årene. Nye tog gir mulighet til å skape en helt ny reiseopplevelse.

- Norge har noen av verdens mest spektakulære togreiser, som Bergensbanen og Dovrebanen. Her kommer du tett inn på fjord og fjell, på det beste Norge har å by på av majestetisk natur. Det vil vi utfordre togprodusentene til å lage spennende løsninger for, sier Øystein Risan, administrerende direktør i Norske tog.

Norske tog er statens innkjøper og forvalter av tog, og leier ut tog til togselskapene.

Tenker nye løsninger og miljø

- Togene vi bestiller, skal minimum ha like gode tilbud som i dag. For eksempel stiller vi krav til sovekupeer. Men utover dette, vil vi la produsentene bruke sin kompetanse og vise oss hva de kan få til. De beste løsningene skaper vi som regel sammen, forteller Risan.

I de nye togene legges det opp til sovekupeer som kan gjøres om til lukkede sittegrupper på dagen. Togprodusentene utfordres også på å lage rimeligere soveløsninger. Dette kan være liggestoler, slik som finnes på førsteklasse på fly. Det vil også bli lagt vekt på god bagasjeplass og familietilbud.

Ikke alle deler av det norske jernbanenettet er elektrifisert i dag. De nye togene vil enten gå på strøm, eller være hybridtog som kan kjøre på enten strøm eller diesel. Togprodusentene vil også bli utfordret på hvordan driften kan gjøres enda mer bærekraftig etter hvert, f.eks. ved å kunne bygge om eller bestille tog med batteridrift.

Fjerntogene kan tas i bruk fra 2026

De nye togene skal bruke kjent og velprøvd teknologi, men må likevel tilpasses for å passe det norske jernbanenettet. Produksjon vil tidligst starte i 2024, og togene vil kunne tas i bruk fra 2026.

Etter leveranse av de første togene skal kontrakten gi mulighet for å bestille inntil 100 tog totalt.

Stiller krav til ansvarlige leverandører

Det har vært en grundig prosess for å vurdere de ulike leverandørene. Norske tog har blant annet fått gjennomført bakgunnssjekk (integrity due dilligence) av selskapene som ønsket å delta i konkurransen.

- Norske tog må følge anskaffelsesregelverket, men innenfor rammene av regelverket skal vi gjøre alt vi kan for å sikre at våre leverandører opptrer ansvarlig. Norske tog har derfor strammet inn kravene i fjerntogkontrakten og tatt inn regulering om aktsomhetsvurderinger fra leverandør og rapportering i tråd med ny åpenhetslov, som trer i kraft i 2022. Bærekraft er også løftet opp som evalueringskriterium i fjerntoganskaffelsen, sier Risan.


Illustrasjonsbilde bistro-område.

Illustrasjonsbilde familieområde.

Illustrasjonsbilde liggestoler.

Illustrasjonsbilde vanlige seter.

Illustrasjonsbilde 2 og 4 personers sovekupé - dagtid.

Illustrasjonsbilde 2 og 4 personers sovekupé.

Kontaktperson

Øystein Risan
Øystein Risan
Administrerende direktør