Del:
Prosjekter

Mobilforsterkere

Norske tog har installert mobilforsterkere på 176 togsett. For de reisende betyr det bedre og mer stabil nettdekning på toget.

Del:
Mobildekning

Bakgrunn

Nordmenn er i verdenstoppen i bruk av smarttelefon og mobildata, og er vant til å ha internett med seg i lomma. Men mobildekningen som passasjerene tilbys om bord i togene har ikke vært god og stabil nok. Det har dels skyldtes at mobildekningen langs jernbanen og i jernbanetunnelene har vært dårlig utbygd, men også at togene har vært uten moderne mobilforsterkere.

For å gi god komfort, er togenes karosseri bygget for å dempe vibrasjoner og støy, skjerme for sol, og redusere varmetap. Det betyr at karosseriet også hindrer mobilsignaler å slippe inn i toget, og medfører at de reisende opplever dårlig nettdekning ombord.

Det er Norske tog som har ansvaret for å gjøre dekningen som finnes på utsiden av toget tilgjengelig inne i toget. Mobiloperatørene har ansvar for utbygging av det kommersielle nettverket langs jernbanestrekningene, og Bane NOR har ansvaret for å koordinere og tilrettelegge for at kommersielle teleoperatører kan bygge dekning i tuneller.

Om prosjektet

For å få bedre nettdekning om bord i togene har Norske tog i 2020 og i 2021 installert moderne mobilforsterkere i 176 togsett (133 vogner og 26 togsett), noe som utgjør ca 68 prosent av Norske togs flåte.

En mobilforsterker som er montert i toget fanger opp teleoperatørenes dekning på utsiden av toget, forsterker signalene og sender dem ut igjen som tradisjonell mobildekning inne i toget. Dette er en teknologisk løsning som vurderes som bedre og mer stabil enn en Wifi-løsning. For de reisende vil det bety at det vil være mulig å streame video og bruke nettet til jobb og underholdning, dersom dekningen på utsiden av toget er tilstrekkelig.

Flere av togene som fikk installert nye mobilforsterkere først har nå nådd sin levetid og er derfor tatt ut av trafikk. Norske tog har demontert mobilforsterkerne i disse togene og planlegger å gjenbruke og installere utstyret på type 93 i løpet av 2023. Togtype 93 trafikkerer primært på Rørosbanen.

Det er Site Service som har installert og overvåket mobilforsterkerne i de eldre togsettene. De nye FLIRT-togene har blitt levert med mobilforsterkere fra togprodusenten Stadler.

I 2024 planlegges det for utlysning av konkurranse for installasjon av mobilforsterkere i type 72, som for tiden er under midtlivsoppgradering.

Resultater

Konsulentselskapet Gamba har gjort målinger av datahastigheten på Østfoldbanen, med et særlig fokus på strekningen mellom Ski og Moss stasjon, etter at mobilforsterkere var installert. Dette er en strekning med varierende terrengprofil og noen tunneler. Målingene viste at nedlastingshastigheten var på minst fem Mbps (Megabit per sekund) i 98 prosent av tiden. Jernbanedirektoratet har definert fem Mbps som minsteverdi for å kunne gi en god kundeopplevelse.

Både Telenor og Telia har også gjennomført tester som viser at mobilforsterkerne gir bedre dekning og høyere datahastighet ombord i togene. Telenor skriver i sin test at «med mobilforsterker løftes signalet til et perfekt nivå gjennom hele togsettet».

GAMBA-rapporten kan leses i sin helhet her.

Fremdrift

  • 2020-2021: Installert mobilforsterkere i 176 togsett.
  • 2022-2023: Effekttesting av mobilforsterkerne sammen med teleoperatørene.
  • 2023-2024: Installering av mobilforsterkere på type 93 (gjenbruk av utstyr fra tog som er faset ut). Planlagt konkurranse for installasjon av mobilforsterkere på type 72.

Kontaktpersoner

Kjell-Arthur Abrahamsen
Kjell-Arthur Abrahamsen
Materiell Direktør
Rune Andreassen
Prosjektleder