Del:
Prosjekter

Mobilforsterkere

Norske tog har installert mobilforsterkere på 184 togsett. For de reisende betyr det en bedre og mer stabil nettdekning på toget.

Del:
Illustrasjon: Berit Sømme

Bakgrunn

Nordmenn er i verdenstoppen i bruk av smarttelefon og mobildata, og er vant til å ha internett med seg i lomma. Men mobildekningen som passasjerene tilbys om bord i togene har ikke vært god og stabil nok. Det har dels skyldtes at mobildekningen langs jernbanen og i jernbanetunnelene har vært dårlig utbygd, men også at togene har vært uten moderne mobilforsterkere.

For å gi god komfort, er togenes karosseri bygget for å dempe vibrasjoner og støy, skjerme for sol, og redusere varmetap. Det betyr at karosseriet også hindrer mobilsignaler å slippe inn i toget, og medfører at de reisende opplever dårlig nettdekning ombord.

Det er Norske tog som har ansvaret for å gjøre dekningen som finnes på utsiden av toget tilgjengelig inne i toget. Mobiloperatørene har ansvar for utbygging av det kommersielle

nettverket langs jernbanestrekningene, og Bane NOR har ansvaret for å koordinere og tilrettelegge for at kommersielle teleoperatører kan bygge dekning i tuneller.

Om prosjektet

I samarbeid med Jernbanedirektoratet har Norske tog derfor inngått en avtale med Site Service om installasjon og overvåking av nye 4G mobilforsterkere i eldre togsett, for å gi bedre nettdekning om bord i togene. En mobilforsterker montert i toget fanger opp teleoperatørenes dekning på utsiden av toget, forsterker signalene og sender dem ut igjen som tradisjonell mobildekning inne i toget. Dette er en teknologisk løsning som vurderes som bedre og mer stabil enn en Wifi-løsning. For de reisende vil det bety at det vil være mulig å streame video og bruke nettet til jobb og underholdning, dersom dekningen på utsiden av toget er tilstrekkelig.

Norske tog har i 2020 og i 2021 installert moderne mobilforsterkere på 184 togsett, inkludert Flirt-tog som leveres neste år. Togtypene 70 og 73B, som trafikkerer Østfoldbanen har høyeste prioritet og installasjonen på disse togtypene ble ferdig installert sommeren 2021.

Resultater

Konsulentselskapet Gamba har gjort målinger av datahastigheten på Østfoldbanen, med et særlig fokus på strekningen mellom Ski og Moss stasjon, etter at mobilforsterkere var installert. Dette er en strekning med varierende terrengprofil og noen tunneler. Målingene viste at nedlastingshastigheten var på minst fem Mbps (Megabit per sekund) i 98 prosent av tiden. Jernbanedirektoratet har definert fem Mbps som minsteverdi for å kunne gi en god kundeopplevelse.

Både Telenor og Telia har også gjennomført tester som viser at mobilforsterkerne gir bedre dekning og høyere datahastighet ombord i togene. Telenor skriver i sin test at «med mobilforsterker løftes signalet til et perfekt nivå gjennom hele togsettet».

GAMBA-rapporten kan leses i sin helhet her.

Veien videre

(Illustrasjon: Norske tog)
  • Avtalen med Site Service om installering av mobilforsterkere i 184 togsett (kjøretøypakke 1) er nå ferdigstilt (133 vogner og 34 togsett).
  • Det gjenstår fortsatt installasjon av mobilforsterkere på Type 72 og Type 93, som ikke lå i avtalen med Site Service.
  • Installasjon av mobilforsterkere i Type 72 og 93 er planlagt gjennomført i andre halvdel av 2022 og i 2023.

Kontaktpersoner

Kjell-Arthur Abrahamsen
Kjell-Arthur Abrahamsen
Materiell Direktør
Rune Andreassen
Rune Andreassen
Prosjektleder