Del:
Prosjekter

Mobilforsterkere

Norske tog skal installere moderne mobilforsterkere i tog. Det er derfor inngått en kontrakt på anskaffelse av nye 4G mobilforsterkere.

Del:

Om prosjektet

Norske tog skal installere moderne mobilforsterkere i tog. Det er derfor inngått en kontrakt på anskaffelse av nye 4G mobilforsterkere. For de reisende betyr mobilforsterkere høyere hastighet på datanettet, både for tale og data.

Bakgrunn

Norske tog har ansvaret for dekning inne i toget, teleselskapene er ansvarlige for dekning langs sporet og Bane NOR har ansvar for dekning i tunellene.

Mobildekningen langs jernbanens 3867 kilometer og 688 jernbanetunneler har vært dårlig utbygd. I tillegg demper karosseriet til kjøretøyene signalene som er tilgjengelig på utsiden. På oppdrag av Samferdselsdepartementet publiserer forskningsselskapet Simula en årlig rapport med dekningskart. De siste års målinger utført av Simula viser at 4G nettdekningen langs jernbanen er bedret. En del av dette kan forklares med at Teleoperatørene Telia, Telenor og ICE har byttet ut gammelt utstyr med 4G utstyr.

(Figur: Fra Norske Togs årsrapport 2018 s. 58-59)

Norske tog har byttet ut eldre mobilforsterkere med moderne flerbånds mobilforsterkere på de nyeste Flirt togsettene. Målinger viser at nettdekningen inne i toget har blitt betydelig bedre. Eldre kjøretøy mangler eller har utdaterte mobilforsterkere som ikke støtter datatrafikk.

Kundeopplevelsen har vært dårlig nettdekning på togene. Jernbanedirektoratets «Plan for bedre nettdekning til togreisende» beskriver alternative strategier for å bedre nettdekningen. Den såkalte kjøretøystrategien inkluderer installasjon av moderne flerbånds mobilforsterkere på eldre kjøretøy. For å komme raskt i gang er kjøretøyflåten delt i to kjøretøypakker. Det eldste materiellet er utelatt da utfasing er planlagt i forbindelse med innføring av nytt signalsystem ERTMS i 2026. Dessuten er det mindre demping av mobilsignaler gjennom karosseriet på eldre kjøretøy.

(Figur: Fra Norske Togs årsrapport 2018 s. 57)

Kontrakten som nå er signert gjelder installasjon på 36 togsett og 133 vogner. (Type 70, Type 73, Type 5, Type7, WLAB 2)

Fakta

  • Østfoldbanen er prioritert banestrekning på grunn av at 4G landside infrastruktur er godt utbygd
  • Bane NOR er ansvarlig for dekning i jernbanetunneler
  • Teleselskapene (Telia, Telenor og ICE) er ansvarlig for dekning langs jernbanen
  • Et optimalt mobilforsterkersystem sørger for at mobilsignalene som er tilgjengelige på utsiden av toget også er tilgjengelig med samme styrke for alle passasjerer inne i toget.
  • Hastighetsmålet er minimum 5mbit/s, noe som muliggjør streaming av video
  • Norske tog har i samarbeid med Simula Research Laboratory installert målenoder på utvalgte kjøretøy
  • Dekningsstrategien som også inkluderer bedre dekning i mobiloperatørenes bakkenett og Bane NORs tuneller har et kostnadsestimat på 3,1 milliarder kroner

Fremdrift

(Illustrasjon: Norske tog)

2018 (Desember) Norske tog kunngjør konkurranse om installasjon av mobilforsterkere

2019 Kontraktsignering med SiteService: Oktober 2019

2020 Utvikling og testing i januar-juni.

2020-2022 Serieinstallasjon på alle materielltyper som inngår i kjøretøypakke 1 (Type 70, Type 73, Type 5, Type 7, WLAB 2)

2022 Målet er at installasjon på kjøretøypakke 1 er ferdigstilt

Aktører

Samarbeidspartnere
Jernbanedirektoratet, Bane NOR, teleoperatørene (Telenor, Telia, ICE), togoperatørene (GoAhead, SJ, Vy) og Norske tog

Leverandører
SiteService AS

Andre
Togreisende, NKom (Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet), Samferdselsdepartementet

Artikler og nyheter

Kontaktpersoner

Kjell-Arthur Abrahamsen
Kjell-Arthur Abrahamsen
Materiell Direktør
Rune Andreassen
Rune Andreassen
Prosjektleder