Offentlige journaler

Norske tog AS sin offentlige journal oppdateres ukentlig og legges ut så snart den er kvalitetssikret.

Av sikkerhetmessige årsaker er ikke journalen tilgjengelig mer enn to måneder etter at den er lagt ut.

Dersom du ønsker å se et dokument eller en sak fyller du inn skjema.