Del:
Aktuelt |

Norske tog AS inngår intensjonsavtale om å kjøpe seks togsett fra Flytoget AS

Norske tog AS og Flytoget AS har inngått en intensjonsavtale hvor Norske tog overtar seks av Flytogets togsett. Avtalt pris er 181 mill. kr. Avtalen vil gi en bedre total utnyttelse av kjøretøyparken som de to statlig eide selskapene eier.

Del:

-For Norske tog betyr dette at vi får tilgang til seks tog av type 71, som teknisk sett ligner vår type 73-tog. Norske tog planlegger å demontere reservedeler fra det første togsettet for å sikre leveranse av kritiske komponenter til togoperatørene som leier tog fra Norske tog. Det første togsettet overtas av Norske tog rett over nyttår, mens de øvrige fem flytogene overtas i løpet av 2021. Disse fem togsettene gjør det mulig å bytte ut gamle tog av type 70, sier Øystein Risan, administrerende direktør i Norske tog AS.

-Dette er en god løsning for Flytoget. Flytoget faser nå inn den nye generasjonen flytog levert av CAF og vil i løpet av 2021 ha alle åtte nye togsett i trafikk. Vi kan da avse seks togsett de kommende årene, som kan utnyttes i øvrig togtrafikk. Avtalen inneholder en opsjon hvor Flytoget kan kjøpe togene tilbake etter 2026, noe som gir oss fleksibiliteten til å øke tilbudet når markedet tar seg opp etter covid-19-situasjonen, sier Philipp Engedal, administrerende direktør i Flytoget.

Norske tog anser de ca. 20 år gamle flytogene som et betydelig bedre tilbud til togoperatørene sammenlignet med type 70. Flytogene er komfortable, pålitelige, har høyere topphastighet, lengre restlevetid og lavere vedlikeholdskostnader. Norske tog regner med at flytogene kan kjøre i ti år til. Alle type 70-tog er planlagt faset ut innen 2024. Anskaffelsen av flytogene gir samlet sett store besparelser for Norske tog, sett opp mot alternativet som er en større oppgradering av type 70.

-Dette er en gunstig avtale for begge parter. Det gjør også at staten effektivt utnytter restkapasiteten på kjøretøy staten eier gjennom Samferdselsdepartementet og Næringsdepartementet, sier Risan.

Avtalen forutsetter endelig godkjenning fra styrene i de to selskapene. Norske tog vil søke om restverdisikring for kjøp av flytog i statsbudsjettet for 2022.

Kontaktperson

Øystein Risan
Øystein Risan
Administrerende direktør