Del:
Aktuelt |

Nå blir mobildekningen på tog bedre

I høst starter Norske tog arbeidet med å installere mobilforsterkere om bord på togene som trafikkerer Sørlandsbanen, Bergensbanen, Dovrebanen og Nordlandsbanen.

Del:

- Erfaringen fra installasjon av 4G mobilforsterkere på Norske togs Flirt-tog er at mobildekningen om bord blir bedre for passasjerene, sier prosjektleder Rune Andreassen i Norske tog.

Bedre og mer stabil mobildekning om bord på togene har vært etterlengtet fra passasjerenes side. Den varierende mobildekningen skyldes flere årsaker: dels har mobildekningen langs jernbanen og i jernbanetunnelene vært dårlig utbygd, dels demper karosseriet til togvognene mobilsignalene som er tilgjengelig på utsiden.

Disse faktorene må være på plass for å gi god mobildekning på tog, både for tale og internettbruk. Målet er å gi et bedre tilbud til passasjerene.

Norske tog samarbeider med teleoperatørene, Bane NOR og Jernbanedirektoratet for at det skal bli mer stabil dekning for passasjerene. En viktig brikke er leverandøren SiteService, som skal levere mobilforsterkere på togene.

Bedre enn en wifi-løsning

Norske tog eier og leier ut tog til togoperatørene Go-Ahead, Vy og SJ. I september starter Norske tog arbeidet med å installere mobilforsterkere på togene som går på strekningene Oslo-Stavanger, Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim. Arbeidet kommer til å pågå ut året og i 2021.

Installering av mobilforsterkere på de 20 sovevognene i Norge er allerede fullført.

-Mobilforsterkerne fanger opp teleoperatørenes dekning på utsiden av toget, forsterker signalene og sender dem ut igjen som tradisjonell mobildekning inne i toget. Dette er en teknologisk løsning som er bedre og mer stabil enn en WiFi-løsning, sier Rune Andreassen.

133 vogner

Norske tog har ansvaret for mobildekning inne i toget, teleselskapene er ansvarlige for dekningen langs sporet og Bane NOR har ansvar for dekning i tunellene. De siste årene har mobildekningen om bord på togene blitt bedre, delvis fordi teleoperatørene Telia, Telenor og ICE har byttet ut gammelt utstyr med 4G-utstyr. Teleoperatørene har også rettet mer oppmerksomhet mot dekningen langs jernbanesporene.

Når Norske tog nå i tillegg installerer mobilforsterkere på togene, vil mobildekningen bli merkbart bedre.

-Selve installeringen tar litt tid, fordi togene er i trafikk hos togoperatørene. Når mobilforsterkerne skal installeres, må togene tas ut av trafikk og inn på verksted slik at SiteService får tilgang til togtakene for å montere utvendige antenner, sier Andreassen.

Til sammen 36 togsett og 133 vogner skal nå få installert mobilforsterkere. Innen 2022 skal alle tog på de aktuelle strekningene ha fått installert mobilforsterkere.