Del:
Aktuelt |

Vy skal drive togtilbudet på Bergensbanen og i Bergen-området

Vy har vunnet konkurransen om å drive togtilbudet i Trafikkpakke 3 Vest.

Del:

Det betyr alle fjerntog mellom Oslo og Bergen, alle regiontog på strekningen Bergen - Voss – Myrdal og alle lokaltog mellom Bergen og Arna. Oppstarten på kontrakten er desember 2020, og vil ha en varighet på inntil 11 år.

– Vy har lagt opp til å styrke tilbudet på denne viktige delen av jernbane-Norge. Norske tog skal bidra til at Vy får de beste forutsetninger for å styrke driften av jernbanetilbudet i Trafikkpakke 3, sier Øystein Risan, administrerende direktør i Norske tog AS.

Konkurranseutsetting av persontogtransporten er en del av jernbanereformen og skal bidra til et bedre togtilbud, åpne jernbanesektoren for nye tanker og forbedringer og gjøre at staten får mer igjen for sin ressursinnsats i jernbanesektoren.

Norske tog sitt ansvar er å anskaffe og leie ut tilstrekkelig mange, sikre, pålitelige og tidsriktige kjøretøy til togoperatørene som vinner kontrakter. Vy er gjennom hele kontraktsperioden ansvarlig for drift og vedlikehold. Norske tog har ansvar for større modifikasjoner i leieperioden.

-Etter at trafikkavtalen med Jernbanedirektoratet er signert 20. desember, vil Norske tog AS inngå en egen avtale for utleie av kjøretøy med selskapet. Sammen skal Vy og Norske tog sørge for gode løsninger som bidrar til en attraktiv persontogtrafikk og til det grønne skiftet, sier Risan.

Dette er den tredje konkurransen som har vært ute i markedet for driftere av togtilbudet i Norge. Den første var Trafikkpakke 1 Sør, som Go-Ahead Norge vant, mens SJ vant trafikkpakke 2 Nord.

Les pressemeldingen fra Jernbanedirektoratet her: https://www.jernbanedirektoratet.no/no/aktualiteter/2019/vy-tog-tildeles-kontrakt-for-trafikkpakke-3-vest/

Kontaktperson Norske tog AS:

Administrerende direktør Øystein Risan

Tlf: + 47 916 51 134

E-post: or@norsketog.no