Del:
Aktuelt |

Signalfeil til livs

Norske tog foretar et digitalt løft som skal øke kapasiteten, sikkerheten og punktligheten på jernbanen og redusere signalfeil.

Del:

Den kjente signalfeilen har over lengre tid vært en utfordring for det norske jernbanesystemet og til stor frustrasjon for passasjerene. Nå gjennomfører Norske tog et digitalt løft som skal øke kapasiteten, sikkerheten og punktligheten på jernbanen og redusere signalfeil.

I 2018 inngikk Norske tog en avtale om et nytt digitalt signalsystem. Sammen med Bane NOR oppgraderer Norske tog nå til European Rail Traffic Management System – (ERTMS). Bane NOR har det overordnede ansvaret for det nye signalsystemet. Likevel skal mye av utstyret monteres om bord på togene som Norske tog eier. Det er Norske togs ansvarsområde.

(Foto: Thomas Haugersveen. Norske togs årsrapport 2018. s. 66)

ERTMS er et felles europeisk system initiert av EU som skal standardisere signalisering og trafikkstyring på jernbanen i hele Europa. Dette vil på sikt gi et felles system som også gjør det lettere å krysse landegrenser for togene.

Det nye digitale signalsystemet har flere fordeler sammenliknet med dagens signalteknologi:

  • Lavere vedlikeholdskostnader knyttet til signal- og sikringsanlegg.
  • Bedre og raskere informasjon til togoperatører.
  • Færre signalfeil som påvirker togtrafikken. Fornyelsen vil føre til en mer forutsigbar og punktlig jernbanetrafikk.
  • Økt automatisering som reduserer sannsynligheten for menneskelige feil og som dermed øker sikkerheten.
  • Automatiseringen som systemet innebærer legger også fundamentet for selvkjørende tog i fremtiden.

Det nye signalsystemet ERTMS er allerede testet ut på Østfoldbanens østre linje. Erfaringene og tilbakemeldingene lover godt for hva som kan forventes etter hvert som systemet rulles ut.

Norske tog vil de neste årene investere rundt 1,1 milliard kroner i ombordløsninger for å tilpasse togene til det nye digitale signalsystemet. Målet er at det nye signalsystemet skal være i drift på samtlige norske tog i 2026. Innen 2030 skal ERTMS dekke hele den norske jernbanelinjen.

Nye ambisjoner

Norske tog har med dette landet en viktig avtale om å digitalisere signalsystemet i togene, men nye digitale satsinger står for tur.

Norske tog har som mål å anskaffe et digitalt verktøy som skal overvåke data om tilstanden på kjøretøyene – Online Condition Monitoring (OCM). Et slikt system vil kunne gi øyeblikkelig innsikt i hva som fungerer eller ikke fungerer om bord på togene - og gi verdifull kunnskap for å gjøre tilbudet for passasjerene bedre.

OCM vil også gi økt kunnskap for bedre drift og for fremtidige anskaffelser av nye kjøretøy. Dataene vil kunne brukes til å diagnostisere og varsle om hvor det vil oppstå feil før feilene oppstår.

På sikt vil et OCM-system gi Norske tog muligheten til å tilby operatørene, som Vy og Go-Ahead, unik innsikt i tilstanden på kjøretøyene. For operatørene betyr det færre problemer og økt punktlighet, som vil komme passasjerene til gode. I sum gir det mer og bedre jernbane for pengene.


Digitalisering for en bedre jernbane

Norske tog skal alltid ligge i front med nye teknologiske løsninger i våre tog og levere et best mulig tilbud til togreisende over hele landet. For å nå disse målene er Norske tog nødt til å kontinuerlig følge med på nye innovasjoner i markedet, både når det kjøpes nye tog, men også ved å ta i bruk nye løsninger i eksisterende tog.

Økt satsingen på avansert teknologi vil bidra til en enda sikrere og mer punktlig norsk jernbane. I Norske togs teknologistrategi er de viktigste målsetningene å sikre pålitelige kjøretøy og et høyt sikkerhetsnivå og begrense klima- og miljøutslipp. Målsettingen gjelder også en standardisering av flåten, samt sikre at vedlikehold kan gjennomføres så effektivt som mulig.

Norske tog skal være en tilrettelegger for at operatørene kan tilby et best mulig togtilbud. På den måten bidrar Norske tog til at folk velger å reise kollektivt.

Mer om det nye ERTMS- og OCM-systemet kan leses i årsrapporten for 2018.