Del:
Aktuelt |

Engasjert togdebatt på Arendalsuka

Tidlig onsdag morgen samlet politikere og togentusiaster seg under Arendalsuka for å diskutere hva som skal til for å gjøre tog enda mer attraktivt fremover. Meningene var mange, og tilnærmingen ulik, men at det må satses på jernbanen var det ingen tvil om.

Del:

ENGASJERT TOGDEBATT: F.v. Øystein Risan, Liv Kari Englund, Cecilie Knibe Kroglund, Mari Henrikke Hage, Pernille Bonnevie Hansen og moderator Marte Ramuz Eriksen.

-Tog er den beste løsningen med tanke på klima – tog bruker lite energi, er veldig effektive, og de sparer klimaet. Skal vi klare å kutte klimautslippene må vi derfor få flere til å reise med tog, åpnet Norske tog-sjefen Øystein Risan arrangementet med å si.

Risan leder Norske tog, som er ansvarlig for å anskaffe, eie og forvalte togmateriell i Norge. Selskapet har nylig inngått avtaler som skal modernisere den norske togflåten - avtalene muliggjør kjøp av opptil 200 nye lokal- og regiontog, samt 100 nye fjerntog over de neste 10 årene.

Onsdag 16. august inviterte Norske tog til debatt om ambisjonene for jernbanen og hva som skal til for at flere tar toget.

Sikre driftsstabilitet og øke kapasiteten

Den norske jernbanen er gammel, både skinnene og toget, og det vil derfor være behov for betydelig investeringer for å lykkes med ambisjonene i NTP om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i hele landet.

- Det er viktig at vi utvikler jernbanen videre. Særlig viktig blir det å sikre driftsstabilitet og øke kapasiteten for jernbanen fremover, slo jernbanedirektør Knut Sletta fast innledningsvis på arrangementet.

Han fikk støtte av statssekretær Cecilie Knibe Kroglund som trakk frem at både togtjenesten og kapasiteten må forbedres, og at nye tog vil være et viktig steg i riktig retning.

- Mange av togene våre er veldig gamle og er derfor ofte årsaken til avvik fordi togene må tas ut av drift for reparasjon. Nye tog vil derfor i seg selv bidra til bedre driftssikkerhet, samtidig som komforten vil løfte reiseopplevelsen betydelig, sa statssekretæren.

Satsning på tog

Knibe Kroglund trakk videre frem at regjeringen satser på tog. Nærmere 30 MRD NOK, ca 40 prosent av samferdselsdepartements budsjett, er satt av til jernbanen.

- Med 30 MRD NOK kan vi få til mye. Det er enormt mange togkjøp på gang, som skal sikre god kapasitet og gi gode løsninger for de reisende, forklarte statssekretæren.

God komfort og god dekning avgjørende

God komfort og god dekning ble av paneldeltakerne trukket frem som helt avgjørende for at tog skal være attraktivt. Komfortable stoler i kjøreretningen, fleksible løsninger med plass til mye utstyr, økt kapasitet på sovetilbudet og nye innovative togkonsepter var andre løsninger som også ble nevnt som viktige for togets attraktivitet.

De nye fjerntogene får mange av disse ønskede løsningene, og det var ingen tvil blant paneldeltakerne – de nye togsettene ser veldig lovende ut. Samtidig var enkelte tydelig på at noen viktige funksjoner er savnet. Mari Henrikke Haga, Generalsekretæren i Grønne studenter, etterlyste særlig et billigere og bredere sovetilbud som studenter faktisk har råd til. Liv Kari Eskeland, Stortingsrepresentant for Høyre, var på sin side skuffet over at det ikke blir trinnfri adkomst i de nye fjerntogene som er bestilt, og etterlyste svar på hvorfor fra Norske tog-sjefen.

-På de nye lokaltogene, hvor det store volumet passasjerer reiser, blir det trinnfri adkomst. Vi skulle gjerne sett at det også ble trinnfri adkomst på de nye fjerntogene, men slik infrastrukturen og vær- og vindforhold er i Norge, finnes det foreløpig ingen løsning i verden som tilrettelegger for trinnfri adkomst fra svært ulike plattformhøyder, forklarte Risan.

Han fikk støtte fra statssekretæren, som understreket at det ikke er viljen det står på, men at det er de tekniske løsningene som setter begrensningene.

- Vi har gått mange runder, og kommer til å fortsette å gå flere runder for å se på ulike løsninger, slik at de nye fjerntogene blir best mulig for alle de reisende, lovet Norske tog-sjefen.

Stort potensial for flere reisende

Risan var glad for å høre regjeringens ambisjoner for jernbanen og avsluttet arrangementet med å peke på det store potensialet tog har i Norge.

-Med nye avtaler om togkjøp har vi muligheten til å kjøpe de togene det er vilje og penger til. Vi vet at nye tog bidrar til å øke etterspørselen. Når vi satte FLIRT-togene i trafikk så vi at flere reisende strømmet til jernbanen. Det betyr at kombinasjonen av tilrettelegging og ambisjoner setter oss på rett spor. Markedsandelen på tog i Norge er mye lavere enn i mange andre land, så det er et stort potensial for å få flere reisende til å velge tog i Norge, avsluttet Risan.


Se presentasjonen av de nye lokaltogene og de nye fjerntogene som ble presentert på seminaret her.

Kontaktpersoner

Øystein Risan
Øystein Risan
Administrerende direktør
Sille Svenkerud Førner
Sille Svenkerud Førner
Senior prosjektleder
Hans Arne Dingtorp
Hans Arne Dingtorp
Senior prosjektleder