Del:
Aktuelt |

Dieseltogsett av type 92 gis i gave til Ukraina

SJ, Norske tog og Jernbanedirektoratet har en plan for utfasingen av de 12 togsettene type 92 som skal gis i gave til Ukraina. Type 92 har blitt erstattet av nye type 76 som ble satt i drift i 2022.

Del:

Etter planen skal de første fire type 92 togsettene overleveres så snart de har blitt klargjort hos Mantena. Deretter vil de resterende åtte bli overlevert etter en omforent plan basert på den overgripende materiellsituasjonen i trafikkpakke 2 Nord.

Norske tog har nylig tildelt Mantena en kontrakt for diverse oppgraderinger på type 93 og Mantena vil også revidere et Di4 lokomotiv i vår. Disse leveransene skal bidra til å bedre materiellsituasjonen i Nord.

Type 76, 93 og Di4 lokomotivene vil også få installert ombordsystem for det nye signalsystemet ERTMS. Type 92 som ikke får dette systemet vil ikke kunne benyttes når ERTMS settes i drift på bl.a. Nordlandsbanen.