Del:
Aktuelt |

Langtidsplan for toganskaffelser – kort forklart

I denne korte informasjonsfilmen får du en innføring i hvordan Norske tog jobber med å oppgradere kjøretøyparken.

Del:

Norske tog jobber med å erstatte gamle tog med nye tog. Det tar opp til fem år å anskaffe nye togsett, derfor er en langtidsplan frem til 2033 et viktig verktøy for å sikre et tilstrekkelig antall tog levert til riktig tid. Folk ønsker å reise kollektivt fordi det er praktisk, klimavennlig og effektivt. Det er Norske togs ansvar å anskaffe og forvalte tog. I denne korte informasjonsfilmen får du en innføring i hvordan Norske tog jobber med å oppgradere kjøretøyparken.