Del:
Aktuelt |

Norske togs langtidsplan for toganskaffelser

Tilstrekkelig mange, standardiserte og tidsriktige tog - det vil Norske tog ha i fremtiden.

Del:

Norske tog har levert et helhetlig forslag til hvordan gamle tog skal erstattes med nye tog. Det tar opp til fem år å anskaffe nye togsett, derfor er en langtidsplan frem til 2033 et viktig verktøy for å sikre et tilstrekkelig antall tog levert til riktig tid.

Det er populært å reise med tog, både til og fra jobb, og på fritiden. Folk velger å reise kollektivt i stadig større grad fordi det er praktisk, klimavennlig og effektivt. Ifølge Jernbanedirektoratets beregninger vil antall passasjerreiser øke fra 78 millioner i 2018, til 112 millioner i 2033. For å ta unna denne passasjerveksten trengs det mange nye kjøretøy.

De eldste togene er 40 år

Samtidig begynner mange av togene som kjører i Norge å bli gamle. Snittalderen til kjøretøyflåten er i dag på 18,8 år. De eldste togene som går på skinner i Norge er faktisk over 40 år gamle.

Det betyr at store deler av den norske kjøretøyflåten vil måtte byttes ut de kommende årene. Norske tog anslår behovet på 187 nye togsett i perioden bare for å erstatte de togene som må fases ut. For å kunne ta unna den estimerte trafikkveksten har Norske tog anslått behovet for ytterligere 67 togsett.

Norske togs anbefaling for anskaffelser og oppgraderinger gir et samlet investeringsbehov på mellom 30 og 50 milliarder kroner frem til 2033. Av dette er mellom 28 og 43 milliarder kroner knyttet til anskaffelser, og mellom 3 og 6 milliarder til oppgraderinger.

Anbefaler færre togtyper

Norske tog, som har ansvar for å anskaffe og leie ut togmateriell til operatørene Vy, SJ og Go-Ahead har levert et forslag til Jernbanedirektoratets arbeid med langtidsplan for anskaffelse og utfasing av tog. Du kan lese hele Norske togs anbefaling her.

Kort oppsummert mener Norske tog det er viktig å i større grad å rendyrke kjøretøyflåten til færre togtyper. I dag har Norske tog 17 ulike togtyper (motorvognsett og lokomotiv med vogner). Nå anbefaler vi å gå ned til tre hovedtyper tog: Lokaltog, regiontog og fjerntog.

Norske tog mener det å ha færre togtyper, vil gjøre anskaffelsene mer effektive, i tillegg til at driften og vedlikeholdet vil bli enklere og koste mindre. Norske tog anslår at dette kan gi besparelser på mer enn 100 millioner kroner i året.