Del:
Aktuelt |

Invitasjon: Informasjon- og innspillsmøte om anskaffelse av nye fjerntog

Ønsker dialog med - og innspill fra interessenter og brukergrupper for å utvikle en kravspesifikasjon som best mulig svarer til ulike interessenters ønsker og behov.

Del:


Norske tog AS eier og forvalter togmateriell for utleie til persontogoperatører i Norge, og er ansvarlig for innkjøp av nye jernbanekjøretøy. Norske tog planlegger å igangsette en konkurranse for å anskaffe nye fjerntog som i hovedsak skal trafikkere strekningene Dovrebanen, Sørlandsbanen, Bergensbanen og Nordlandsbanen. De nye togene skal erstatte dagens fjerntog når de når sin tekniske levealder og styrke togtilbudet i tråd med Jernbanedirektoratets estimerte vekst.

 • Togene på Bergensbanen må erstattes først
 • Fornyelse av nattogstilbudet på fjerntogstrekningene inngår også i anskaffelsen
 • Det planlegges for anskaffelse av opp mot 100 fjerntog som skal settes i trafikk i perioden 2025-2033

Norske tog ønsker dialog med – og innspill fra interessenter og brukergrupper for å utvikle en kravspesifikasjon som best mulig svarer til ulike interessenters ønsker og behov. Derfor ønsker vi å invitere deg/dere til dette innspillsmøtet.

Dato: Onsdag 28. oktober 2020

Tid: Kl 08:30-11:30

Sted: Pakkhuset Oslo, Nedre Slottsgate 2C (og digitalt)

Innenfor de gjeldende smittevernreglene kan 50 deltakere være til stede på Pakkhuset. Møtet vil bli live streamet. Det legges til rette for at også digitale deltakere kan stille spørsmål til innlederne.

Informasjon om påmelding

Innenfor de gjeldende smittevernsreglene kan 50 deltakere være til stede på Pakkhuset. Vi ber om at hver organisasjon/virksomhet melder på én og maksimalt to til å være fysisk til stede på møtet. Angi form for deltakelse (digitalt eller fysisk) i påmeldingsskjemaet under.

Lenke til streaming av møtet vil bli sendt ut i forkant av møtet. Opptaket av møtet vil publiseres på vår nettside i etterkant. Deler av møtet vil tekstes på engelsk.


Meld deg på her!

NB! Vi har fått tilbakemelding om at flere har hatt fått feilmelding når de har prøvd å melde seg på. Dette er nå rettet og det er fortsatt ledige plasser.

Program

 • Veien videre mot nye fjerntog v/Øystein Risan, Administrerende direktør i Norske tog
 • Startskuddet for nye fjerntog går nå v/John-Ragnar Aarset, Statssekretær Samferdselsdepartementet
 • Hvordan ser fremtiden for fjerntog ut? v/Kirsti Slotsvik, Jernbanedirektør
 • En erfaren togpassasjers perspektiv v/Sigrid Elsrud, Togbloggen.no
 • Behov og ønsker for nye fjerntog - operatørenes perspektiv

  SJ v/ Sverre Høven, Administrerende direktør
  Go-Ahead v/ Cathrine Elgin, Administrerende direktør
  Vy Tog v/ Arne Fosen, Konserndirektør
  Spørsmål og kommentarer
 • Tog i hele landet og muligheter for reiselivet

  Fjord Tours Group v/Vibeke Tvedt Raddum, Kommersiell direktør
  Naturvernforbundet v/ Holger Schlaupitz, Fagsjef
 • Behov og ønsker for nye fjerntog - innspill fra noen brukergrupper

  Handikapforbundet v/Magnhild Sørbotten, Nestleder
  Norsk Jernbaneforbund v/Ronald Lerøen
  Norsk lokomotivmannsforbund v/Rolf Ringdal, Forbundsleder
 • Spørsmålsrunde
 • Oppsummering v/Øystein Risan
Arrangementet avsluttes med en lett lunsj innenfor smittevernsreglene.

Vel møtt!