Del:
Aktuelt |

Informasjon- og innspillsmøte om anskaffelse av nye fjerntog

Ønsker dialog med - og innspill fra interessenter og brukergrupper for å utvikle en kravspesifikasjon som best mulig svarer til ulike interessenters ønsker og behov.

Del:


Norske tog AS eier og forvalter togmateriell for utleie til persontogoperatører i Norge, og er ansvarlig for innkjøp av nye jernbanekjøretøy. Norske tog planlegger å igangsette en konkurranse for å anskaffe nye fjerntog som i hovedsak skal trafikkere strekningene Dovrebanen, Sørlandsbanen, Bergensbanen og Nordlandsbanen. De nye togene skal erstatte dagens fjerntog når de når sin tekniske levealder og styrke togtilbudet i tråd med Jernbanedirektoratets estimerte vekst.

 • Togene på Bergensbanen må erstattes først
 • Fornyelse av nattogstilbudet på fjerntogstrekningene inngår også i anskaffelsen
 • Det planlegges for anskaffelse av opp mot 100 fjerntog som skal settes i trafikk i perioden 2025-2033

Norske tog ønsker dialog med – og innspill fra interessenter og brukergrupper for å utvikle en kravspesifikasjon som best mulig svarer til ulike interessenters ønsker og behov. Derfor ønsker vi å invitere deg/dere til dette innspillsmøtet.

Dato: Onsdag 28. oktober 2020

Tid: Kl 08:30-11:30

Sted: Digitalt


Informasjon om påmelding

På grunn av den nåværende covid-19 situasjonen i Oslo vil det kun være mulig å delta digitalt. En direktelink til live stream fra møtet blir sendt ut til alle som har meldt seg på i løpet av tirsdag 27. oktober.

Det vil være mulig å stille spørsmål til innlederne underveis i arrangementet ved å benytte seg av kommentarfeltet under streamen.

Opptak fra arrangementet blir tekstet på engelsk og publisert på våre nettsider i etterkant av møtet.


Meld deg på her!

NB! Vi har fått tilbakemelding om at flere har hatt fått feilmelding når de har prøvd å melde seg på. Dette er nå rettet og det er fortsatt ledige plasser.

Program

 • Veien videre mot nye fjerntog v/Øystein Risan, Administrerende direktør i Norske tog
 • Startskuddet for nye fjerntog går nå v/John-Ragnar Aarset, Statssekretær Samferdselsdepartementet
 • Hvordan ser fremtiden for fjerntog ut? v/Kirsti Slotsvik, Jernbanedirektør
 • En erfaren togpassasjers perspektiv v/Sigrid Elsrud, Togbloggen.no
 • Behov og ønsker for nye fjerntog - operatørenes perspektiv

  SJ v/ Sverre Høven, Administrerende direktør
  Go-Ahead v/ Cathrine Elgin, Administrerende direktør
  Vy Tog v/ Arne Fosen, Konserndirektør
  Spørsmål og kommentarer
 • Tog i hele landet og muligheter for reiselivet

  Fjord Tours Group v/Vibeke Tvedt Raddum, Kommersiell direktør
  Naturvernforbundet v/ Holger Schlaupitz, Fagsjef
 • Behov og ønsker for nye fjerntog - innspill fra noen brukergrupper

  Handikapforbundet v/Magnhild Sørbotten, Nestleder
  Norsk Jernbaneforbund v/Ronald Lerøen
  Norsk lokomotivmannsforbund v/Rolf Ringdal, Forbundsleder
 • Spørsmålsrunde
 • Oppsummering v/Øystein Risan

Vel møtt!