Del:
Aktuelt |

Mer klimavennlig jernbane med grønne obligasjoner

I november 2019 utstedte Norske tog selskapets første grønne obligasjoner på til sammen 1,3 milliarder kroner. Midlene fra obligasjonsutstedelsen er investert i 17 elektriske togsett av Type 75, som er basert på FLIRT-serien til Stadler.

Del:

Målet med de grønne obligasjonslånene er å finansiere prosjekter som bidrar til «det grønne skiftet» ved å gjøre jernbanen mer klimavennlig. Lånene skal finansiere investeringer i kvalifiserte prosjekter som er dedikert til nye elektriske tog og til forbedring og oppgradering av eksisterende elektrisk togmateriell.

Midlene fra de grønne obligasjonene som ble utstedt i 2019 er brukt til å finansiere kjøp av nye helelektriske tog, Type 75. Type 75 er togsett som brukes både som lokal- og regiontog i Norge. Toget kan kjøre opptil 200 km/t, har kapasitet til å frakte 561 passasjerer og har universell utforming.

Norske tog har utarbeidet en miljøeffektrapport som beskriver selskapets grønne investeringer og klimaeffekten av disse investeringene. Dette måles gjennom ulike indikatorer for å synliggjøre kapasitetsøkningen og hvor store CO2-utslipp fra alternativ transport de nye togene bidrar til å unngå.

Norske tog er svært fornøyd med å ha fullført og publisert sin første miljøeffektrapport i henhold til selskapets grønne rammeverk. Utstedelsen av grønne obligasjoner har vist seg å være et populært initiativ i finansmarkedet og har bidratt til kapasitetsvekst av klimavennlig jernbane og en positiv effekt på CO2-utslipp.

Hele miljøeffektrapporten kan leses her.

Klikk her for å lese Norske togs rammeverk for grønne obligasjonslån.

Klikk her for å lese CICEROs Second Opinion.