Del:
Aktuelt |

Norske tog varsler kjøp av nye lokaltog

De nye togene skal gi økt kapasitet og høy komfort. Fra 2024 ventes de i drift på strekningen Ski-Oslo-Stabekk.

Del:

Norske tog planlegger å gå i markedet i 2020 for å anskaffe nye lokaltog som skal trafikkere Linje 2 Ski-Oslo-Stabekk fra 2024. Det er i første omgang 30 tog av Type 69 som går på strekningen i dag som skal erstattes med nye lokaltog.

-En ny generasjon lokaltog skal gi bedre kapasitet, bedre komfort og bedre nettdekning. Dette handler om å gjøre folks reisehverdag enklere og bedre, sier administrerende direktør i Norske tog AS, Øystein Risan.

Nye lokaltog vil gi bedre kapasitet for et økende antall reisende. Tog av type 69 har ca. 300 sitteplasser og ca. 270 ståplasser. De nye lokaltogene vil bli maksimalt 110 meter, som er 33 meter lenger enn dagens tog. Norske togs vurdering er at med gode ståplasser vil totalkapasiteten i et togsett bli 700-800 passasjerer.

-Mer moderne tog vil gi mindre forsinkelser, gode informasjonssystemer om bord og et godt klimaanlegg. Det vil også bli god nettdekning ombord som gjør arbeid og underholdning mulig, sier Risan.

Norske tog AS planlegger å gå i markedet tidlig i 2020, så snart rammebetingelsene for anskaffelsen er avklart. Anskaffelsen vil være minimum 30 tog – med mulighet for store opsjoner. Det tar omtrent fire år fra det besluttes å hente inn tilbud på nye tog, til de første togene kan leveres.