Aktuelt |

SJ Norge skal drive togtilbudet i nord

SJ Norge har vunnet konkurransen om å drive togtilbudet i Trafikkpakke 2 Nord. Selskapet skal videreutvikle togtilbudet til de reisende på Dovrebanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen, Rørosbanen, Raumabanen, Meråkerbanen og Nordlandsbanen.

– Vi får en dyktig togoperatør som skal kjøre togene på denne viktige og krevende delen av jernbane-Norge i ti og et halvt år. Norske tog skal bidra til at SJ Norge får de beste forutsetninger for å overta driften av jernbanetilbudet i Trafikkpakke 2, og at overgangen skjer så smidig som mulig, sier Øystein Risan, administrerende direktør i Norske tog AS

Konkurranseutsetting av persontogtransporten er en del av jernbanereformen og skal bidra til et bedre togtilbud, åpne jernbanesektoren for nye tanker og forbedringer og gjøre at staten får mer igjen for sin ressursinnsats i jernbanesektoren.

Norske tog AS sitt ansvar er å anskaffe og leie ut tilstrekkelig mange, sikre, pålitelige og tidsriktige kjøretøy til togoperatørene som vinner kontrakter. SJ Norge er gjennom hele kontraktsperioden ansvarlig for drift og vedlikehold. Norske tog har ansvar for større modifikasjoner i leieperioden.

-Etter at SJ Norge har signert trafikkavtalen med Jernbanedirektoratet inngår Norske tog AS en egen avtale for utleie av kjøretøy med selskapet. Sammen skal SJ Norge og Norske tog sørge for gode løsninger som bidrar til en attraktiv persontogtrafikk og til «det grønne skiftet», sier Risan.

Trafikkpakke 2 Nord er stor både i omfang og utstrekning. Den består av sju togstrekninger: Hovedstrekningene på Dovrebanen og Nordlandsbanen, omfattende regiontrafikk på Trønderbanen og Rørosbanen, regiontrafikken på Raumabanen, Meråkerbanen over til Sverige og regiontrafikken på den nordligste delen av Nordlandsbanen med Saltenpendelen.

Dette er den andre konkurransen som har vært ute i markedet for driftere av togtilbudet i Norge. Den første var Trafikkpakke 1 Sør. Den vant selskapet Go-Ahead Norge.

Les pressemeldingen fra Jernbanedirektoratet her

Kontaktperson Norske tog:

Administrerende direktør Øystein Risan

Tlf: + 47 916 51 134

E-post: or@norsketog.no