Aktuelt |

Go-Ahead skal leie kjøretøy fra Norske tog

Norske tog gratulerer ­Go-Ahead med å ha vunnet konkurransen om Trafikkpakke 1 Sør. - Vi gleder oss til å bidra til at Go-Ahead lykkes og får fornøyde passasjerer – sier Øystein Risan, administrerende direktør i Norske tog.

Høsten 2017 igangsatte Jernbanedirektoratet den første konkurransen om retten til å drive togtilbudet i trafikkpakke 1 Sør. Totalt seks leverandører leverte inn tilbud, og nå er kontrakten tildelt Go-Ahead. Når Go-Ahead har signert trafikkavtalen med Jernbanedirektoratet, vil Norske tog inngå en egen avtale med Go-Ahead om leie av kjøretøy. Go-Ahead blir den første nye kunden for Norske tog siden selskapet ble utskilt fra NSB for to år siden.

Pakke sør

Go-Ahead er Storbritannias største jernbaneoperatør og den største bussoperatøren i London. Selskapet har også virksomhet i Tyskland og Singapore, og nå altså i Norge. Selskapet har 29 000 medarbeidere. Hvert år reiser over én milliard passasjerer med Go-Ahead.

Perioden frem mot oppstart av Trafikkpakke 1 Sør i desember 2019 vil Norske tog bruke godt. I første omgang for å bli bedre kjent med Go-Ahead, lære mer om planene for tilbudet til passasjerene og starte samarbeidet. Deretter skal Norske tog bidra til Go-Aheads plan for mobilisering fram til trafikkstart, og sørge for at overtagelsen av kjøretøyene fra dagens operatør NSB skjer på en så smidig måte som mulig.

Go-Ahead skal fra overtakelsen, og gjennom hele leieperioden, være ansvarlig for drift og vedlikehold av kjøretøyene de leier. Norske tog vil gjennom det løpende samarbeidet bidra til at Go-Ahead lykkes og at vi sammen kan finne nye løsninger som bidrar til en attraktiv persontogtrafikk og til «Det grønne skiftet».

NSB vil fortsatt ha en direktekjøpsavtale med Jernbanedirektoratet, og en leieavtale med Norske tog for de resterende kjøretøyene, inntil konkurransene om trafikkpakkene er gjennomført. Konkurranseutsettingen er en del av jernbanereformen og skal bidra til et bedre togtilbud, åpne jernbanesektoren for nye tanker og forbedringer og gjøre at staten får mer igjen for sin ressursinnsats innenfor jernbanesektoren. Totalt skal persontogtrafikken deles inn i 6-8 trafikkpakker som settes ut over en tiårsperiode.

Vi i Norske tog ser frem til det videre arbeidet og et godt samarbeid med både gamle og nye aktører i jernbanenorge for å få mer jernbane for pengene og løse passasjerenes behov.