Share:
News |

Informasjons-og innspillmøte om nye lokaltog

Share:

Norske tog planlegger å gå i markedet i 2020 for å anskaffe nye lokaltog som skal trafikkere Ski-Stabekk. Torsdag 26. september holdt Norske tog et informasjons – og innspillmøte om nye lokaltog hvor en rekke ulike interessenter var til stede. Programmet for møtet var som følger:

 • 09.00 - 09.10: Velkommen v/ Øystein Risan, administrerende direktør i Norske tog AS: Se video
 • 09.10 – 09.30: Hva er lokaltogets rolle i mobilitetens tidsalder?: Se video
 • v/ Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter og medlem i regjeringens ekspertutvalg for teknologi og mobilitet
 • 09.30 – 09.50: Hva er de globale trendene for lokaltogtrafikken – og hva bør Norge tenke på?: Se video
  v/ Nigel Harris, Managing Director, The Railway Consultancy Ltd
 • 09.50 – 10.10: Hvordan blir den nye generasjonen lokaltog?: Se video
  v/ Øystein Risan, administrerende direktør i Norske tog AS
 • 10.10-10.20: Pause
 • 10.20 – 10.50 Behov og ønsker for nye lokaltog på Østlandet
  Korte innlegg fra brukergrupper
  v/ Magnhild Sørbotten, nestleder i Norges Handikapforbund: Se video
  Sigurd Bay, kommersiell direktør Tog i Vy: Se video
  Thomas Tvedt, fylkesdirektør samferdsel i Akershus fylkeskommune: Se video
 • 10.50 - 11.20: Fasilitert diskusjon mellom innlederne og spørsmål/kommentarer fra salen: Se video

Hele møtet ble filmet og kan sees under eller man kan se enkelt innlegg ved å klikke på "Se video" linkene i programmet over.

Del 1:

Del 2: